ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Rzeczoznawczyni majątkowa

Wyceniam nieruchomości moich klientów. Są one niezbędne, kiedy właściciel nieruchomości chce ją sprzedać, wydzierżawić albo wziąć kredyt hipoteczny.

Rzeczoznawczyni majątkowa

Wyceniam nieruchomości moich klientów. Są one niezbędne, kiedy właściciel nieruchomości chce ją sprzedać, wydzierżawić albo wziąć kredyt hipoteczny.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy klienci mogą wziąć kredyt hipoteczny pod zastaw posiadanej nieruchomości, zdecydować, czy warto ją sprzedać, czy też lepiej np. wynająć komuś lub wydzierżawić, albo podzielić między siebie majątek, który dostali spadku.

Czym się zajmuję?

Określam wartość nieruchomości: działek budowlanych i rolnych, budynków gospodarczych, mieszkalnych, letniskowych, a także maszyn i urządzeń, które się na tej nieruchomości znajdują. Wycena, którą przygotowuję, jest niezbędna, kiedy właściciel nieruchomości chce ją sprzedać, wydzierżawić albo np. wziąć kredyt pod jej zastaw, czyli kredyt hipoteczny – banki chcą wiedzieć, ile warta jest nieruchomość i na tej podstawie ustalają wysokość pożyczki.


O sporządzenie wyceny proszą mnie też prywatni właściciele, którzy nie znają się na rynku nieruchomości i nie potrafią sami ocenić, jaką cenę podawać w ogłoszeniu o sprzedaży mieszkania czy działki oraz osoby, które chcą zainwestować swoje pieniądze w ziemię lub budynek, i chcą wiedzieć, jakiego wzrostu wartości konkretnej nieruchomości mogą się spodziewać w przyszłości. Wyceniając wartość nieruchomości muszę brać pod uwagę wiele czynników: cenę gruntów w okolicy, obecność i stan techniczny budynków, maszyn i urządzeń, które do niej należą, dobry bądź zły dojazd, otoczenie: czy w pobliżu jest park, czy wysypisko śmieci, doprowadzenie mediów: prądu, wody, kanalizacji.
Muszę też zebrać dane znajdujące się w księgach wieczystych: o wszystkich właścicielach, kredytach zaciągniętych pod zastaw tej nieruchomości, ewentualnych roszczeniach, a także o uzbrojeniu terenu: woda, gaz i prąd, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: jakie są tam planowane inwestycje, np. budowa drogi, co można na działce zbudować, np. dom mieszkalny, zakład produkcyjny, rejestrach zabytków, pozwoleniach na budowę. Szacując wartość nieruchomości mogę brać pod uwagę ceny lokali lub działek podobnych do tej, którą mam wycenić, znajdujących się w tej samej okolicy. Liczą się jednak także inne czynniki: inną wartość ma mieszkanie świeżo wyremontowane, a inną znajdujące się w tym samym bloku zaniedbane lokum z niesprawną instalacją elektryczną.


Co powinnam umieć? 

Jako rzeczoznawczymi muszę znać prawo spadkowe i prawo rzeczowe, czyli prawo własności, użytkowania wieczystego, służebności, np. prawo do przejazdu na działkę przez teren należący do sąsiada, własności spółdzielczej, żeby móc sprawdzać i oceniać sytuację prawną konkretnej nieruchomości: czy ma czystą hipotekę, czy toczy się w jej sprawie postępowanie spadkowe, czy poprzedni właściciel nie zaciągnął kredytów pod jej zastaw, czy ktoś ma np. dożywotnie prawo do mieszkania w konkretnym lokalu lub budynku. Muszę wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych informacji na temat nieruchomości.


Muszę mieć podstawową wiedzę z budownictwa: znać technologie i materiały budowlane, umieć ocenić, czy budynek jest solidnie wykonany, czy nadaje się do prowadzenia w nim działalności gospodarczej określonego rodzaju lub do zamieszkania, oceniać sprawność instalacji elektrycznej, wodociągowej, gazowej, wentylacyjnej, umieć oszacować przypuszczalne koszty koniecznych remontów.
Muszę wiedzieć, jak wyceniać różnego rodzaju grunty: rolne, budowlane, sady, tereny leśne i zadrzewione, grunty pod wodami, mieszkania, domy, magazyny, a także urządzenia i maszyny przynależne do konkretnej nieruchomości. Muszę znać różne podejścia, np. dochodowe, czyli obliczanie dochodu, jaki można uzyskać z wynajęcia komuś wycenianej nieruchomości, metody, np. metoda zysków, ocenianie, jakie zyski przyniesie właścicielowi nieruchomości prowadzona na jej terenie działalność gospodarcza – restauracja, hotel, stacja benzynowa, i techniki, np. technika szczegółowa, czyli określanie kosztów, jakie musi ponieść właściciel na wykonanie niezbędnych remontów i innych robót, wyceny nieruchomości.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • odpowiedzialność,
  • uczciwość,
  • dyskrecja.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w bankach, w firmach zajmujących się wyceną nieruchomości lub handlem nieruchomościami,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.