Zdjęcie zawodu
W. męska

Windykatorka

Na zlecenie wierzycieli odzyskuję pieniądze od osób, które nie spłacają pożyczek, zalegają z opłacaniem rachunków, itp.

Windykatorka

Na zlecenie wierzycieli odzyskuję pieniądze od osób, które nie spłacają pożyczek, zalegają z opłacaniem rachunków, itp.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy wierzyciele odzyskują należne im pieniądze, a dłużnicy mogą spłacać długi w sposób, który nie rujnuje im życia i uniknąć postępowania sądowego. Rozwijając swoje umiejętności i podnosząc kwalifikacje podczas rozmaitych szkoleń mogę awansować na wyższe stanowiska, a w końcu założyć własną firmę.

Czym się zajmuję?

Windykatorka, choć może kojarzyć się z windą, ma zupełnie inne zadania. Jak w praktyce wygląda moja praca? Firma, bank, albo jakaś instytucja wynajmują mnie, żeby odzyskać od dłużnika pieniądze, które jest im winien, najlepiej bez potrzeby odwoływania się do sądu. Chodzi o to, żebym w sposób zgodny z prawem skłoniła dłużnika do jak najszybszej spłaty zadłużenia. Niektórzy myślą, że windykatorka zajmuje się tym samym, czym komornik, czyli że np. może przyjść do ich domu i zabrać im wartościowe przedmioty na poczet długów. W rzeczywistości windykatorka ma inne obowiązki, a ich dokładny zakres zależy od tego, na jakim stanowisku pracuje. Jeśli specjalizuję się w tzw. zarządzaniu procesami windykacyjnymi, nadzoruję odzyskiwanie długów: sprawdzam, jakie zaległości dłużnicy już spłacili, a jakich jeszcze nie, wysyłam do nich wezwania do zapłaty, przekazuję sprawy do rejestru dłużników lub zamieszczam długi na giełdach wierzytelności: to miejsca lub systemy komputerowe, gdzie wierzyciele wystawiają na sprzedaż długi swoich klientów, typuję sprawy do windykacji telefonicznej, terenowej lub do postępowania sądowo-egzekucyjnego. 


Pracując w windykacji telefonicznej dzwonię do dłużników, negocjuję z nimi ich spłatę, wysokość rat, ustalam harmonogram spłat, wysyłam ugody spłaty zadłużenia albo deklaracje spłaty długów. Gdy zajmuję się windykacją terenową, spotykam się z dłużnikami osobiście, namawiam ich do ugody z wierzycielem, którego reprezentuję, przyjmuję raty spłaty, dostarczam korespondencję od firmy, zbieram informacje o stanie majątku dłużnika. Jeśli dłużnik nie chce spłacać długu i unika kontaktu z firmą, dla której pracuję, mogę pośredniczyć w odzyskiwaniu pieniędzy w postępowaniu sądowym. W takich przypadkach odpowiadam za skierowanie sprawy do sądu, przygotowanie niezbędnych pism procesowych, uzyskuję też nakazy zapłaty lub wyroki sądowe zasądzające należności na rzecz wierzyciela. Po wyroku sądu egzekwowaniem spłaty długu zajmuje się komornik, a moją rolą jest co najwyżej przygotowanie dla niego niezbędnych dokumentów. 


Co powinnam umieć?

W mojej pracy istotna jest znajomość prawa, zwłaszcza finansowego, przepisów dotyczących postępowania cywilnego, umów cywilno-prawnych, zasad wpisywania do rejestru dłużników, kierowania spraw na drogę sądowo-egzekucyjną, kompletowania niezbędnej dokumentacji. Muszę znać zasady organizacji pracy firmy windykacyjnej oraz rodzaje dokumentów i sposób ich obiegu, potrafić negocjować z dłużnikiem spłatę zadłużenia i skutecznie motywować go do oddania pożyczonych pieniędzy oraz przygotowywać plan postępowania windykacyjnego dopasowany do stanu majątku dłużnika. 


Muszę potrafić przygotowywać elektroniczne wersje dokumentów, umieć wpisywać dłużników do internetowych rejestrów, zamieszczać długi na elektronicznych giełdach wierzytelności, korzystać z baz dłużników i innych źródeł danych, obsługiwać sprzęt biurowy. 
Muszę umieć posługiwać się poprawną polszczyzną, ale także potrafić dopasowywać język do profilu mojego rozmówcy, żeby przystępnie i skutecznie tłumaczyć mu procedury windykacyjne, przekonywać do regularnego uiszczania rat i do polubownego załatwienia sprawy, przygotowywać jasno napisane i zrozumiałe dokumenty, pisma. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

 • dobra pamięć,
 • dociekliwość,
 • kreatywność,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • potrafić efektywnie pracować pod presją czasu,
 • znać techniki perswazji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w bankach lub w firmach windykacyjnych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.