Zdjęcie zawodu
W. męska

Reżyserka

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.

Reżyserka

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.


WERSJA męska