Zdjęcie zawodu
W. męska

Reżyserka

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.

Reżyserka

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.


WERSJA męska

Statystyki dla grupy: Twórcy i artyści

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2022.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyMAŁY
8700Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
48 %
Pracowników tej grupy w Polsce to kobiety
79 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówDUŻE
7730 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
-9%
Zarobki kobiet są o 9% niższe niż mężczyzn
22%
Średnie zarobki są o 22% wyższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.