Zdjęcie zawodu
W. męska

Koordynatorka badań klinicznych

Dbam o prawidłowy przebieg badań klinicznych, potrzebnych do dopuszczenia nowego leku do sprzedaży.

Koordynatorka badań klinicznych

Dbam o prawidłowy przebieg badań klinicznych, potrzebnych do dopuszczenia nowego leku do sprzedaży.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy badania kliniczne przebiegają zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami. Nowe, skuteczne i bezpieczne leki, które pomagają pacjentom wygrywać walkę z chorobami, są rejestrowane sprawnie i monitorowane na każdym etapie ich funkcjonowania.

Czym się zajmuję?

Nikt z nas pewnie nie chciałby być chory, ale gdyby tak już się złożyło, to każdy chciałby być skutecznie i szybko wyleczony bezpiecznym, przebadanym lekiem. Żeby takie powstawały, potrzebne są badania kliniczne. I tu właśnie wkraczam ja – koordynatorka badań klinicznych. Jestem łączniczką między tzw. monitorem, czyli osobą monitorującą badania kliniczne na zlecenie firmy lub organizacji prowadzącej badanie, a lekarzem-badaczem i jego zespołem. Badania kliniczne przeprowadza się, żeby sprawdzić, czy nowa, testowana substancja jest skuteczna, a zarazem bezpieczna. 


Chodzi o to, by leczyła chorobę, wywołując jak najmniej niepożądanych skutków. Każda firma farmaceutyczna musi przeprowadzać takie badania, przynajmniej w kilku krajach. Każde badanie kliniczne ma trzy fazy, a każda faza składa się z co najmniej jednego badania. Dopiero pozytywne wyniki badań we wszystkich trzech fazach sprawiają, że firma może się starać o rejestrację leku. A to jeszcze nie koniec testów. Po dopuszczeniu do obrotu lek także jest badany, żeby zgromadzić więcej danych o ewentualnych działaniach niespodziewanych, acz niekoniecznie niepożądanych. 
Jak wygląda moja praca? Przede wszystkim dbam o niezbędną dokumentację badania, na bieżąco wprowadzam dane do CRF Case Report Form, czyli kart obserwacji klinicznej, w których odnotowywane są wszystkie informacje o uczestnikach badania, podanych dawkach leków, reakcji pacjentów, wynikach badań laboratoryjnych. Zbierając te informacje tworzę elektroniczną bazę danych, do której mają dostęp badacze oraz sponsor. Każdy z nich może na bieżąco śledzić przebieg badań nie tylko w swoim ośrodku, ale we wszystkich, które uczestniczą w testowaniu konkretnego leku. Uczestniczę w spotkaniach badaczy i wizytach w ośrodkach badawczych. 
Odpowiadam też za komunikację z uczestnikami badań, prowadzę kalendarz wizyt uczestników w ośrodku i pilnuję, by był zgodny z ustalonym wcześniej protokołem badania klinicznego. Mogę też pomagać przy rekrutacji uczestników i sprawdzaniu, czy spełniają wymagania określone protokołem: wiek, płeć, wyniki badań. Dbam o to, żeby wszystkie etapy badania klinicznego odbywały się zgodnie z planem, koordynuję pracę wszystkich ośrodków badawczych biorących w nim udział. Analizując dane z CRF na bieżąco oceniam bezpieczeństwo testowanego leku i przekazuję te informacje głównemu badaczowi. 


Co powinnam umieć? 

Żeby nie pomylić się podczas wypełniania kart obserwacji klinicznej uczestników badań muszę znać się na anatomii i fizjologii człowieka. 


W pracy potrzebna mi jest też wiedza z chemii, ponieważ muszę nie tylko znać nazwy substancji czynnych i pomocniczych badanych leków, ale też orientować się w ich działaniu. 
Muszę bardzo dobrze znać język angielski, ponieważ rozmowy ze sponsorami oraz organizacjami prowadzącymi badania kliniczne w większości odbywam w tym języku, często wypełniam w nim też protokoły i rozmaite dokumenty wewnętrzne w firmie, biegła znajomość angielskiego pozwala mi także na śledzenie światowych nowinek z mojej branży i czytanie anglojęzycznej literatury fachowej. 
Muszę znać polskie i międzynarodowe przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania badań klinicznych, procedury, jakich należy przestrzegać, standardy etyczne i naukowe badań klinicznych, w skrócie nazywane ICH GCP, muszę wiedzieć, jak uzyskiwać pozwolenia Urzędu Rejestracji i opinie Komisji Bioetycznej niezbędne do rejestracji leku. 
Muszę potrafić opracowywać dokumenty niezbędne na różnych etapach badania, wiedzieć, jak chronić dane osobowe pacjentów, jak przeprowadzać wizyty monitorujące w ośrodkach badawczych, jak postępować z badanymi lekami i odpowiednio to dokumentować, np. rozliczać zużycie leku na poszczególnych wizytach kontrolnych. Żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki muszę mieć wyższe wykształcenie farmaceutyczne, biologiczne, biotechnologiczne, biochemiczne, medyczne lub pokrewne. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • skrupulatność,
  • dokładność,
  • systematyczność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcja leków lub w ośrodkach badań klinicznych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.