Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka elektroenergetyczka

Projektuję, buduję i nadzoruję eksploatację urządzeń oraz systemów elektroenergetycznych, wytwarzających i przesyłających energię elektryczną do naszych domów, miejsc pracy itp.

Inżynierka elektroenergetyczka

Projektuję, buduję i nadzoruję eksploatację urządzeń oraz systemów elektroenergetycznych, wytwarzających i przesyłających energię elektryczną do naszych domów, miejsc pracy itp.


WERSJA męska

Potencjalni pracodawcy i miejsca rozwoju kariery dla tego zawodu.

Logo partnera: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz pokazać swoją organizację na tej stronie, skontaktuj się z nami.