ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka sanitarna

Projektuję instalacje sanitarne, ulepszam istniejące metody ich budowy i działania, a także wymyślam nowe.

Inżynierka sanitarna

Projektuję instalacje sanitarne, ulepszam istniejące metody ich budowy i działania, a także wymyślam nowe.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo jest kreatywna. Każdy budynek, każdy projekt, jest inny, wymaga przemyślenia i zaprojektowania tak, żeby użytkownikom jak najwygodniej było korzystać z efektów moich działań. Na co dzień korzystam z nowoczesnych technologii, a jeśli chcę, mogę je ulepszać, a nawet wymyślać zupełnie nowe metody dostarczania do budynków rozmaitych mediów. Wiąże się z tym duża odpowiedzialność, bo awarie niektórych instalacji stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia, ale przynosi mi też dużą satysfakcję. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuję też dla własnych potrzeb. Instalacje sanitarne w moim domu są zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami, wydajne i bezpieczne.

Czym się zajmuję?

Projektuję i ulepszam instalacje sanitarne, czyli to, co znajduje się wewnątrz i na zewnątrz budynku, dostarcza wodę, gaz, powietrze, odprowadza ścieki i spaliny, dba o ogrzewanie, chłodzenie czy bezpieczeństwo pożarowe. Do instalacji, które wchodzą w mój zakres działań należą instalacje wodne, gazowe, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, kanalizacyjne, przeciwpożarowe, spalinowe, olejowe i jeszcze inne. Są one niezbędnym elementem budynków, zarówno mieszkalnych, jak i biurowych czy przemysłowych. Każda składa się z wielu elementów: urządzeń zasilających, rur i przewodów, złączek, filtrów, sprzętów AGD. 


Moim zadaniem jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych w konkretnym budynku oraz ich przyłączenia do ogólnej sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, grzewczej w danym rejonie. Tworząc projekt biorę pod uwagę wielkość budynku i jego przeznaczenie, liczbę znajdujących się w nim pomieszczeń, dostępność przyłączy. 
Po wykonaniu projektu nadzoruję montaż instalacji w budynku, pilnując, żeby był zgodny z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Po oddaniu do użytku dbam o właściwe utrzymanie funkcjonujących w nim instalacji, lokalizuję i diagnozuję wadliwie działające elementy i nadzoruję usuwanie usterek. 
Biorę też udział w pracach nad ustalaniem norm, warunków technicznych i procedur kontroli instalacji sanitarnych. W ten sposób przyczyniam się do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowania. Mogę też wymyślać nowe sposoby budowy instalacji sanitarnych z zastosowaniem materiałów o lepszych właściwościach i technologii, dzięki którym działająca instalacja jest np. wydajniejsza, ma mniejsze straty ciepła, mniejsze zużycie energii czy cichszą pracę. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na fizyce, zwłaszcza na właściwościach materiałów używanych do budowy instalacji sanitarnych. Znajomość fizyki pozwala mi też obliczać, jakiej średnicy powinny być przewody doprowadzające wodę, gaz, powietrze do budynków i odprowadzające ścieki, aby utrzymać w nich odpowiednie ciśnienie i zapewnić właściwą przepustowość dla zadanej liczby użytkowników. 


Muszę potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym i odczytywać dokumentację techniczną. Muszę znać się na budowie i działaniu wszystkich elementów różnych instalacji sanitarnych. Muszę potrafić oceniać jakość ich wykonania oraz diagnozować przyczyny awarii i usterek. 
Muszę znać przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, a także prawo budowlane, geodezyjne i kartograficzne oraz ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Muszę znać przepisy i normy dotyczące jakości wykonania i działania instalacji sanitarnych. 
Muszę posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, potrafić projektować, wykonywać i eksploatować instalacje sanitarne. Muszę potrafić opracowywać nowe i ulepszać aktualnie stosowane metody budowy instalacji grzewczych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i innych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • kreatywność,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zdolności techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową instalacji sanitarnych oraz ich utrzymaniem na określonym terenie. Mogę też pracować w organach administracji państwowej, kontrolujących wykonywanie takich instalacji. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.