Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka pomiarów reaktorowych

Przeprowadzam pomiary pracy reaktora jądrowego żeby kontrolować, czy działa wydajnie i bezpiecznie.

Specjalistka pomiarów reaktorowych

Przeprowadzam pomiary pracy reaktora jądrowego żeby kontrolować, czy działa wydajnie i bezpiecznie.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dzięki niej aktywność reaktora atomowego jest odpowiednio monitorowana, co ma wpływ na jego bezpieczną i wydajną pracę.

Czym się zajmuję?

Jako specjalistka do spraw pomiarów reaktorowych podczas pracy wykonuję rutynowe pomiary pracy reaktora jądrowego, niezbędne w trakcie jego eksploatacji. Mierzę różne parametry reaktora, a zgromadzone w ten sposób dane służą nie tylko bezpieczeństwu konkretnej jednostki, ale można je też wykorzystać w pracach badawczych lub rozwojowych, pozwalających znaleźć nowe sposoby wykorzystania energii jądrowej. Oprócz tego samodzielnie buduję i montuję pomiarowe układy elektryczne i elektroniczne, np. układy niskoprądowe. 


Przeprowadzam pomiary stopnia zmian mocy reaktora. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy jego moc utrzymuje się w zadanych, bezpiecznych granicach. Moc reaktora mierzy się w dolarach, wykorzystując do tego reaktymetry cyfrowe. Pomiary prowadzę w czasie, gdy reaktor pracuje na małej mocy. 
Wykonuję też pomiary cieplne, pozwalające określić, z jaką maksymalną mocą może bezpiecznie pracować dany reaktor, aby ciepło powstające podczas jego pracy nie podniosło za bardzo temperatury ani objętości chłodziwa służącego do chłodzenia reaktora. Kiedy chłodziwo osiąga zbyt wysoką temperaturę i ciśnienie, może dojść do przegrzania i przepalenia prętów paliwowych w reaktorze. 
Oprócz tego zajmuję się także pomiarami neutronowymi, pozwalających na określenie parametrów plazmy i zachodzących w niej reakcji. Wykorzystuję do tego detektory promieniowania neutronowego, np. detektory scyntylacyjne, liczniki proporcjonalne wypełnione helem, trójfluorkiem boru lub wodorem, sondy neutronowe. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać fizykę, a zwłaszcza zagadnienia związane z energią jądrową, elektrycznością, elektroniką i przemianami energii. Muszę wiedzieć, jak są zbudowane i w jaki sposób działają reaktory jądrowe, których parametry badam, znać ich rodzaje i możliwości wykorzystywania w różnych gałęziach przemysłu. 


Muszę znać się na izotopach promieniotwórczych, paliwie jądrowym oraz różnych chłodziwach używanych do chłodzenia reaktorów jądrowych oraz wiedzieć, w jaki sposób efektywnie badać ich parametry. 
Muszę potrafić gromadzić, przetwarzać i analizować dane pomiarowe. Potrzebuję do tego znajomości matematyki, a zwłaszcza statystyki. 
Muszę potrafić posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi, np. LabVIEW, służącymi do przechowywania i obróbki danych oraz prezentowania ich w formie graficznej. Przydaje mi się też umiejętność tworzenia nowych programów służących do analizowania danych pomiarowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • cierpliwość,
  • kreatywność,
  • dociekliwość,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach jądrowych lub w jednostkach eksploatujących reaktory jądrowe. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.