Zdjęcie zawodu
W. męska

Genetyczka

Badam genetyczny garnitur ludzi, roślin i zwierząt, opisuję geny, od których zależą cechy organizmu.

Genetyczka

Badam genetyczny garnitur ludzi, roślin i zwierząt, opisuję geny, od których zależą cechy organizmu.


WERSJA męska

Potencjalni pracodawcy i miejsca rozwoju kariery dla tego zawodu.

Nie mamy jeszcze w bazie potencjalnych pracodawców zatrudniających osoby o takich kwalifikacjach. Jeśli jesteś takim pracodawcą i chcesz pokazać swoją organizację na tej stronie, skontaktuj się z nami.

Przykładowe zawody, przy których pokazujemy potencjalnych pracodawców: Kosztorysant budowlany, Kurier, Sprzedawca.