Zdjęcie zawodu
W. męska

Operatorka komór gorących

Obsługuję komory, w których m.in. bada się substancje promieniotwórcze napromieniowane w reaktorze jądrowym, bada się właściwości materiałów promieniotwórczych, przygotowuje radioizotopy w formie użytecznej dla przemysłu lub medycyny.

Operatorka komór gorących

Obsługuję komory, w których m.in. bada się substancje promieniotwórcze napromieniowane w reaktorze jądrowym, bada się właściwości materiałów promieniotwórczych, przygotowuje radioizotopy w formie użytecznej dla przemysłu lub medycyny.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo mogę mieć kontakt z nowoczesnymi technologiami jądrowymi i promieniotwórczością. Badając jakość substancji promieniotwórczych wykorzystywanych w różnych dziedzinach przemysłu i badań pomagam ludziom i przyczyniam się do postępu nauki.

Czym się zajmuję?

Komory gorące służą do badania promieniotwórczych materiałów. Zbudowane są z ołowiu o odpowiedniej grubości. Do środka można zajrzeć przez szyby zrobione z kilku warstw szkła ołowiowego. Znajduje się w nich rozmaita aparatura badawcza, np. twardościomierz, młot udarowy, maszyna wytrzymałościowa, mikroskop metalograficzny. Takie komory można spotkać w elektrowniach jądrowych, ośrodkach badań jądrowych, laboratoriach radiochemicznych oraz laboratoriach medycyny nuklearnej. Jako operatorka tych komór zajmuję się m.in. przygotowywaniem materiałów do napromieniowania w reaktorze. Na ogół materiały te występują w formie tarcz wykonanych z różnych pierwiastków, np. molibdenu, czy technetu. Po napromieniowaniu w reaktorze, w tarczach powstają izotopy promieniotwórcze, które mogą być używane w medycynie nuklearnej, paleontologii, biochemii i innych dziedzinach nauki oraz gospodarki, a także, rzecz jasna, jako paliwo w reaktorach. 


Obsługa komór gorących polega m.in. na ładowaniu do nich i wyładowywaniu z nich materiałów promieniotwórczych. Biorę też udział w transporcie napromieniowanych materiałów z reaktora do komór gorących. Podczas pracy posługuję się specjalnymi manipulatorami, które umożliwiają swobodne poruszanie materiałami znajdującymi się w komorach. Badam materiały promieniotwórcze i w ogóle wszystkie materiały, z których zbudowane są reaktory i instalacje jądrowe. Tego rodzaju materiały są narażone na promieniowanie, wysoką temperaturę i ciśnienie, naprężenia. Moim obowiązkiem jest sprawdzanie, w jakim są stanie, bo od tego zależy bezpieczeństwo całego reaktora.
Oprócz tego moim zadaniem jest odpowiednie zapakowanie i przygotowanie wypalonego paliwa jądrowego do wysyłki. Takie promieniotwórcze resztki wysyłamy na składowisko odpadów promieniotwórczych lub do zakładów, które zajmują się jego recyklingiem. Można z niego odzyskać izotopy promieniotwórcze i wyprodukować nowe paliwo. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać zagadnienia dotyczące promieniotwórczości, znać się na budowie i działaniu komór gorących, wiedzieć, jak działa reaktor jądrowy i jak przebiega proces powstawania izotopów promieniotwórczych, a także znać ich właściwości. 


Muszę potrafić przygotowywać materiały do napromieniowania, wiedzieć, jakie izotopy promieniotwórcze powstają w wyniku napromieniowania takich materiałów i do czego można je wykorzystywać. Muszę też potrafić przygotowywać wypalone paliwo jądrowe do wysyłki na składowisko odpadów promieniotwórczych lub do zakładów zajmujących się jego recyklingiem. 
W mojej pracy przydaje się wiedza z biologii o wpływie promieniowania na organizm człowieka oraz znajomość zasad ochrony radiologicznej. 
Muszę znać się na rysunku technicznym, potrafić rozwiązywać problemy techniczne, pojawiające się podczas obsługiwania komór gorących, posługiwać się manipulatorami, wykonywać niezbędne naprawy i konserwacje. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • rzetelność,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • opanowanie,
  • dokładność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach jądrowych, ośrodkach badań jądrowych, laboratoriach radiochemicznych oraz laboratoriach medycyny nuklearnej. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.