Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka przetwarzania odpadów promieniotwórczych

Przetwarzam odpady promieniotwórcze, aby nie stwarzały zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego. Odpowiadam za redukowanie ich objętość i nadawanie im formy odpornej na działanie wody oraz rozpraszanie się w atmosferze.

Specjalistka przetwarzania odpadów promieniotwórczych

Przetwarzam odpady promieniotwórcze, aby nie stwarzały zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego. Odpowiadam za redukowanie ich objętość i nadawanie im formy odpornej na działanie wody oraz rozpraszanie się w atmosferze.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi wykorzystywać moją kreatywność, pomysłowość i dociekliwość przy opracowywaniu nowych metod i doskonaleniu już znanych technologii przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych.

Czym się zajmuję?

Przetwarzam i unieszkodliwiam odpady promieniotwórcze, powstające podczas eksploatacji reaktorów jądrowych w elektrowniach, przy produkcji źródeł promieniotwórczych, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Ośrodku Radioizotopów POLATOM oraz w szpitalach, klinikach i innych instytucjach wykorzystujących pierwiastki promieniotwórcze. Takimi odpadami mogą być przedmioty w których przechowywano substancje promieniotwórcze: różnego rodzaju pojemniki, ampułki, zlewki, fiolki, a także skażone elementy instalacji i urządzeń, jak pompy i filtry, zużyte elementy aparatów i urządzeń reaktorowych, odzież ochronna, w tym fartuchy, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze na obuwie. Przetwarzania wymagają też niewykorzystane materiały aktywne z produkcji izotopów promieniotwórczych. 


Odpady radioaktywne muszą być przetworzone i unieszkodliwione, aby nie stwarzały zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego, trzeba więc jak najbardziej zredukować ich objętość i nadać im formę odporną na działanie wody oraz rozpraszanie się w atmosferze. Wykorzystuje się w tym celu różne metody, w zależności od rodzaju odpadów. W przypadku cieczy stosuje się odwróconą osmozę, technologię wyparną lub zestalanie szlamów i koncentratów powyparnych. Odpady stałe podlegają prasowaniu lub fragmentacji. 
Moim zadaniem jest obsługa instalacji do przetwarzania odpadów promieniotwórczych i utrzymywanie jej w dobrym stanie oraz sprawdzanie, czy nie wymaga napraw. Oprócz tego wprowadzam dane dotyczące odpadów do bazy danych oraz zajmuję się pracami laboratoryjnymi, podczas których opracowuję najlepsze metody przetwarzania konkretnych rodzajów odpadów promieniotwórczych. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na rodzajach odpadów promieniotwórczych, wiedzieć, gdzie powstają, jakie są ich właściwości, jakie dawki promieniowania jonizującego emitują. Muszę znać się na naturalnych i sztucznych izotopach promieniotwórczych. 


Muszę znać się na przetwarzaniu odpadów radioaktywnych w postaci stałej, między innymi poprzez rozdrabnianie i zgniatanie, ciekłych, przez parowanie, filtrację, wytrącanie związków chemicznych z roztworów, procesy elektrochemiczne, oraz gazowych poprzez zmianę ich postaci na ciekłą lub stałą. Muszę potrafić opracowywać nowe metody przetwarzania takich odpadów. 
Muszę znać się na właściwościach fizycznych materiałów używanych do budowy instalacji przetwarzających odpady promieniotwórcze, znać budowę i przemiany atomów i wiedzieć, jaki jest wpływ promieniowania jonizującego na materię. 
Muszę znać przepisy prawa dotyczące pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, przetwarzania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, takie jak Ustawa Prawo atomowe. Muszę znać przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać podczas pracy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • samodzielność,
  • dociekliwość,
  • kreatywność,
  • zaangażowanie,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Państwowej Agencji Atomistyki lub w jednostkach zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych - w Polsce jest to Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - ZUOP. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.