Zdjęcie zawodu
W. męska

Farmakolożka kliniczna

Sprawdzam oddziaływanie leków na organizm oraz zajmuję się dopuszczaniem ich na rynek.

Farmakolożka kliniczna

Sprawdzam oddziaływanie leków na organizm oraz zajmuję się dopuszczaniem ich na rynek.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej leki są coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla chorych. Moja ścieżka kariery jest bardzo ciekawa, bo mogę wybrać jedną z licznych specjalizacji. Na co dzień mam kontakt z najnowszymi technologiami, mogę współpracować w międzynarodowych zespołach i zarządzać skomplikowanymi projektami badawczymi. Praca nad nowymi lekami i ich wdrażanie jest czymś, co pozwala mi nieustannie się rozwijać.

Czym się zajmuję?

Ogólnie rzecz biorąc badam oddziaływania leków na ludzki organizm. Moja praca pomaga zrozumieć interakcje między pacjentem, a podawaną mu substancją terapeutyczną. Sprawdzam, jak składniki leku mogą oddziaływać na człowieka, w jakich dawkach są najskuteczniejsze i jakie mogą powodować skutki uboczne. Większość mojej pracy stanowią badania przedkliniczne i kliniczne, najpierw z udziałem zdrowych ochotników, a potem pacjentów cierpiących na daną chorobę. Muszę precyzyjnie ustalić zakres dawek badanej substancji leczniczej w lekarstwie. Określam też, jakie czynniki mogą wpływać na działanie leków. Chodzi o predyspozycje genetyczne, przebyte lub współistniejące choroby, ogólny stan zdrowia pacjentów, ale też potencjalne alergie albo oporność na konkretną substancję. Moja praca służy temu, by zweryfikować, jakie stężenie leku jest skuteczne, a zarazem bezpieczne dla danej grupy pacjentów. 


Bezpieczeństwo zwykle bada się na grupie zdrowych ochotników. Dopiero jeśli te badania wypadną pomyślnie, przychodzi czas na badania kliniczne, czyli obejmujące chorych. Do moich zadań należy kontrola przebiegu takich badań oraz weryfikacja i interpretacja wyników. Dzięki mojej wiedzy i pracy udaje się stworzyć nowe substancje lecznicze, skuteczniejsze lub bezpieczniejsze od wcześniej stosowanych, a jeśli mam trochę szczęścia mogę wynaleźć lekarstwo na chorobę, której dotychczas nie udawało się leczyć. Podczas pracy zwykle nie mam kontaktu z pacjentami, można powiedzieć, że pracuję na zapleczu. Wykorzystując modele matematyczne i symulacje działania określonej substancji przyczyniam się do zwiększenia bezpieczeństwa badań klinicznych i mam swój udział w rozwoju medycyny.


Co powinnam umieć? 

Muszę posiadać wiedzę z zakresu medycyny, farmakologii oraz biologii i statystyki. Dzięki niej sprawnie prowadzę badania kliniczne. Aby móc dobrze zarządzić badaniami muszę bardzo dobrze rozumieć proces opracowywania leku, w tym zagadnienia prawne, a potem jego produkcji na skalę przemysłową.


Często pracuję na niezależnym stanowisku, powinnam więc być samodzielna i umieć podejmować niezależne decyzje, bo inaczej ciężko byłoby mi zarządzać bezpieczeństwem pacjenta.
Praca farmakolożki klinicznej jest powiązana również z przeprowadzaniem symulacji syntezy i działania określonej substancji chemicznej za pomocą modeli matematycznych, dlatego muszę posiadać dużą wiedzę matematyczną.
Muszę znać się na chemii, szczególnie na farmakokinetyce i farmakodynamice, bo to dziedziny, które służą do analizy stężenia leku w ustroju oraz mechanizmów jego przemian w organizmie.
Badania kliniczne prowadzone są w oparciu o ściśle określone procedury i przepisy prawne, muszę więc je świetnie znać, aby dobrze wykonywać moją pracę.
Zwykle, by dobrze wykonywać moją pracę, specjalizuję się w konkretnej dziedzinie terapeutycznej, np. onkologii, neurologii, kardiologii. Specjalizacja sprawia, że efektywnie wykonuję swoje zadania. Jeśli przyjdzie mi zmienić dziedzinę, którą chcę się zajmować, muszę przejść dodatkowe kursy doszkalające, ponieważ w różnych dziedzinach medycyny stosuje się odmienny wachlarz substancji terapeutycznych i/lub odmienne schematy dawkowania, np. w pediatrii.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność zarządzania czasem,
  • zdolność jednoczesnego zajmowania się wieloma problemami,
  • efektywne zarządzanie dużą ilością informacji,
  • dokładność,
  • analityczny umysł,
  • kreatywność i niestandardowe podejście do problemów,
  • umiejętność pracy w warunkach stresowych.

Gdzie mogę pracować? 

Jako farmakolożka kliniczna mogę pracować dla firm i instytucji, które prowadzą badania kliniczne. Mogę być pracowniczką etatową albo pracować jako niezależna konsultantka dla różnych firm jednocześnie. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.