Zdjęcie zawodu
W. męska

Asystentka badań klinicznych

Zapewniam wsparcie administracyjne osobom prowadzącym badania kliniczne.

Asystentka badań klinicznych

Zapewniam wsparcie administracyjne osobom prowadzącym badania kliniczne.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy badania kliniczne są prowadzone sprawniej i efektywniej. Przyczyniam się do postępu w medycynie, we wprowadzaniu na rynek nowych lub udoskonalonych leków albo urządzeń medycznych. Poza tym na co dzień mam do czynienia z nowymi technologiami i mogę poszerzać swoją wiedzę w kontakcie ze specjalistami.

Czym się zajmuję?

Pomagam specjalistom zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych. We współpracy z członkami zespołu, którego jestem częścią, wspieram organizowanie, przygotowanie oraz prowadzenie tych badań. Zajmuję się głównie pracą administracyjną: umawiam spotkania zespołu, zapisuję ustalenia z tych spotkań, prowadzę i archiwizuję dokumentację, przygotowuję tłumaczenia medyczne dla władz regulacyjnych, śledzę i porządkuję dane raportowane z ośrodków biorących udział w badaniu, rezerwuję noclegi i bilety kolejowe, autobusowe, lotnicze dla członków zespołu badawczego, a czasem towarzyszę im podczas wizyt w tych ośrodkach.… Często odpowiadam też za nadzór nad kontraktami, płatnościami oraz współpracuję z dostawcami usług i produktów niezbędnych do poprawnego przeprowadzenia danego badania. 


Zarządzam również rejestrem próbek oraz w razie potrzeby koordynuję ich wysyłkę do właściwego laboratorium analitycznego i monitoruję zwrotny przesył wyników. Ale to nie koniec moich obowiązków. Pilnuję, aby wszystkie zadania niezbędne w procesie badania klinicznego były wykonane na czas i w odpowiedniej kolejności. Dotyczy to sprawdzania stanu wykonania małych celów przez moich kolegów z zespołu, ale również przez firmy zewnętrzne, które działają na nasze zlecenie. Moja funkcja daje mi możliwość patrzenia na całość prac z szerszej perspektywy, dlatego gdy mam pomysł na usprawnienie któregoś z etapów pracy, po uzgodnieniu z szefostwem wprowadzam takie udoskonalenia. Moim zadaniem jest również odpowiadanie na pytania osób zaangażowanych w prace nad nowym lekiem, a kiedy potrzeba, pomagam w przygotowaniu materiałów informacyjnych.


Co powinnam umieć? 

Muszę posiadać ogólną wiedzę z zakresu medycyny i nauk pokrewnych: biologii, chemii, fizyki, dlatego powinnam ukończyć studia w jednej z tych dziedzin. Dodatkowo bardzo przydatne są studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi. 


Aby prawidłowo wykonywać swoje zadania muszę mieć wiedzę z zakresu GMP - dobrej praktyki produkcyjnej, GCP – dobrej praktyki klinicznej i GLP - dobrej praktyki laboratoryjnej, a także znać prawo farmaceutyczne, procedury prowadzenia badań klinicznych i wymogi tworzenia protokołu takich badań. 
Aby łatwo zbierać dane, ciekawie je prezentować i dokonywać obróbki oraz archiwizacji, muszę sprawnie posługiwać się pakietem MS Office, szczególnie przydatna jest znajomość Excela i PowerPointa. 
Muszę płynnie mówić i pisać w języku angielskim, ponieważ w pracy mam ciągły kontakt z tym językiem. Badania kliniczne są często prowadzone przez międzynarodowe firmy, a odpowiedzialne za nie zespoły bywają wielojęzyczne i wielokulturowe. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność zarządzania czasem,
  • wielozadaniowość, czyli zdolność łatwego przełączania uwagi,
  • zarządzanie informacją, w tym wiedza o metodach zachowania jej poufności,
  • dyskrecja,
  • dokładność,
  • sumienność,
  • przywiązywanie wagi do detali,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych lub u usługodawców w branży badań klinicznych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.