Mapa Karier v 4.0.0

Zawody wymagające eksperckich kompetencji cyfrowych

W tej pracy wymagane są bardzo wysokie kompetencje cyfrowe, zwłaszcza w zakresie tworzenia oprogramowania