Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Główny technolog

Opracowuję i wdrażam nowe technologie wytwarzania wyrobów przemysłowych.

Główny technolog

Opracowuję i wdrażam nowe technologie wytwarzania wyrobów przemysłowych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki mnie firma może tworzyć nowe wyroby szybciej i sprawniej, dbając aby spełniały potrzeby klientów. Wykorzystuje w tym celu nowoczesne maszyny i innowacyjne metody produkcji.

Czym się zajmuję?

Jako główny technolog jestem odpowiedzialny za modernizację działania firmy lub przedsiębiorstwa, w którym pracuję. Opracowuję plany rozwoju i wdrażania nowych technologii, dzięki którym produkcja przebiega szybciej, sprawniej, efektywniej i taniej, a jednocześnie gotowe produkty są dobrej jakości i dopasowane do oczekiwań konsumentów. Planuję i projektuję nowe linie produkcyjne i montażowe, łącznie z wyborem dokładnego umiejscowienia poszczególnych maszyn w hali produkcyjnej. Samo wybranie nowych rozwiązań to nie wszystko. Muszę ustalić, w jakiej kolejności należy zakupić maszyny, półprodukty, materiały oraz jakie przeszkolenie muszą przejść pracownicy, aby mogli sprawnie się nimi posługiwać. 


Przed uruchomieniem nowej instalacji przeprowadzam wcześniej próby technologiczne, aby mieć pewność, że wszystko działa bez zarzutu, a nasze produkty będą wysokiej jakości. W tym celu tworzę też wytyczne dotyczące sposobów kontroli jakości materiałów i gotowych produktów oraz oceniania zgodności ich parametrów technicznych z nowymi wytycznymi. Przygotowuję również instrukcje dla pracowników, aby wiedzieli, jak mają zmienić swój sposób pracy. Po zatwierdzeniu modernizacji i wdrożeniu nowej technologii kontroluję stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu, porządkuję i przechowuję dokumentację techniczną, dbam o okresowe kontrole, czyszczenie, przeglądy i konserwację oraz o wykonywanie niezbędnych napraw. 
Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę śledzić na bieżąco informacje o potrzebach rynku i ważnych z punktu widzenia firmy grup klientów, o nowych maszynach, dostępnych materiałach, surowcach i półproduktach. Oceniam, które z nowych rozwiązań technicznych i technologicznych będą najlepsze dla mojej firmy, biorąc pod uwagę rodzaj produkowanych wyrobów, wielkość mocy produkcyjnych, możliwości finansowe, liczbę i kompetencje pracowników. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać matematykę, żeby móc sprawdzać zgodność parametrów produktu z dokumentacją techniczną, a także kalkulować, czy zakup nowych maszyn będzie dla mojej firmy opłacalny, bo to zależy od tego, o ile uda nam się dzięki nim obniżyć koszty produkcji. 


Muszę sprawnie posługiwać się komputerem, wykorzystywać specjalne programy komputerowe do projektowania nowych wyrobów i linii produkcyjnych, nadzorować poprawną pracę maszyn sterowanych komputerowo i umieć zadbać o ich właściwe zaprogramowanie. 
Powinienem biegle znać język angielski, bo jestem odpowiedzialny za kontakty z dostawcami i przedstawicielami zagranicznych producentów maszyn, surowców i półproduktów. Sprawne posługiwanie się językiem angielskim pozwala mi też czytać anglojęzyczną literaturę fachową, dokształcać się na zagranicznych szkoleniach oraz znaleźć dobrą pracę za granicą. 
Muszę znać się na procesach produkcji, zarządzaniu jakością wyrobów, aktualnie wykorzystywanych technologiach, sposobach automatyzacji produkcji, materiałach wykorzystywanych do tworzenia naszych wyrobów. Muszę umieć oceniać wydajność posiadanych maszyn i ich stan techniczny oraz potrafić przeprowadzać szkolenia, podczas których pracownicy uczą się obsługiwać nowe maszyny i zaznajamiają się z nowymi procesami produkcyjnymi. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • zdolności techniczne,
 • zdolności organizacyjne,
 • kreatywność,
 • analityczne myślenie,
 • nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • przedsiębiorczość,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność zarządzania ludźmi,
 • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w każdej firmie produkcyjnej posiadającej dział technologiczny, odpowiedzialny za opracowywanie procesów produkcji i nadzór nad nimi. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.