Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier systemów biotechnicznych

Projektuję i buduję maszyny i urządzenia wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce komunalnej i przy produkcji żywności.

Inżynier systemów biotechnicznych

Projektuję i buduję maszyny i urządzenia wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce komunalnej i przy produkcji żywności.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi łączyć uzdolnienia techniczne i zainteresowania biologiczne z troską o środowisko naturalne.

Czym się zajmuję?

Jako inżynier systemów biotechnicznych projektuję, buduję, naprawiam i nadzoruję działanie nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce komunalnej i przy produkcji żywności. Tworząc projekty nowych maszyn najpierw muszę się dowiedzieć, do czego mają być wykorzystywane i w jakich warunkach będą pracować, np. czy będą eksploatowane na świeżym powietrzu czy w pomieszczeniach, samodzielnie czy jako część linii produkcyjnej, w kontakcie z żywymi roślinami lub zwierzętami czy też tylko z ich produktami. Niezbędna jest mi przy tym wiedza o gatunkach roślin i zwierząt, właściwościach warzyw, owoców, nabiału i innych produktów, z którymi moje urządzenie będzie mieć do czynienia. 


Następnie projektuję wszystkie części nowego urządzenia, tworzę ich trójwymiarowe wizualizacje, buduję prototypy dobierając odpowiednie materiały, zapewniające maszynie trwałość i sprawne działanie, i wreszcie testuję mój projekt w praktyce. Jeśli wszystko działa bez zarzutu, można wdrożyć nową maszynę do produkcji. 
Poza projektowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań zajmuję się nadzorowaniem pracy maszyn, dbam o ich sprawne działanie, usuwam usterki i projektuję ewentualne usprawnienia. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na materiałoznawstwie oraz mechanice i wytrzymałości materiałów, dzięki czemu wiem, z czego projektować poszczególne elementy maszyn w zależności od warunków, w jakich będą używane. 


Muszę znać zasady konstrukcji i projektowania maszyn i urządzeń technicznych, potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym, oceniać stan maszyn i urządzeń, lokalizować przyczyny usterek i usuwać je. 
Muszę orientować się w biologii, znać budowę i fizjologię różnych typów roślin i gatunków zwierząt, wiedzieć, jakie rozmiary i wytrzymałość mechaniczną mają pozyskiwane z nich produkty, takie jak jaja, wełna czy owoce. 
Muszę znać się na chemicznych właściwościach surowców roślinnych i zwierzęcych oraz na substancjach używanych do czyszczenia i konserwacji urządzeń, które projektuję. 
Muszę być biegły w informatyce, potrafić posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi służącymi do tworzenia projektów maszyn i do modelowania 3D. Muszę potrafić projektować urządzenia sterowane elektronicznie, znać się na robotyce i automatyce. 
Muszę potrafić projektować nowe maszyny oraz opracowywać metody ich produkcji, dbając o opłacalność, ale i przyjazność dla środowiska naturalnego. Muszę wiedzieć, w jaki sposób racjonalnie wykorzystywać środowisko do produkcji drewna, żywności, hodowli zwierząt.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • dokładność,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • samodzielność,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także firmach produkujących maszyny rolnicze, leśne, służące do pielęgnacji zieleni lub do produkcji żywności. Mogę też pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w izbach rolniczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, nadleśnictwach, ośrodkach naukowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.