Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Analityk GIS

Obsługuję Systemy Informacji Geograficznej. Sprawdzam, gdzie najlepiej zbudować osiedle, nową drogę, gdzie można się spodziewać osuwisk gruntów, podtopień i innych zagrożeń.

Analityk GIS

Obsługuję Systemy Informacji Geograficznej. Sprawdzam, gdzie najlepiej zbudować osiedle, nową drogę, gdzie można się spodziewać osuwisk gruntów, podtopień i innych zagrożeń.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, ponieważ dzięki niej można podejmować lepsze decyzje dotyczące budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, planowania rozwoju kraju…

Czym się zajmuję?

Analizuję dane zawarte w Systemie Informacji Geograficznej, w skrócie GIS. Naleące do tego systemu internetowe bazy danych zawierają informacje o ukształtowaniu terenu, układzie ulic i budynków, rozmieszczeniu naziemnych i podziemnych jezior, rzek i innych cieków wodnych, dokładnych odległościach między obiektami, liczbie osób mieszkających na danym obszarze, lokalizacji miejsc o dużym natężeniu ruchu samochodowego i takich, w których najczęściej tworzą się korki,… Wykorzystuję też zdjęcia z satelit i samolotów, czyli teledetekcję. Analiza tych danych i odkrywanie zachodzących między nimi zależności pozwala np. znaleźć najlepsze miejsca na zbudowanie nowego osiedla, ustalić częstotliwość kursowania autobusów komunikacji miejskiej konkretnych linii i w konkretnych godzinach, zaprojektować optymalne umiejscowienie anten telekomunikacyjnych, pozwalającej jak największej liczbie mieszkańców uzyskać dostęp do szybkiego internetu. 


Potrafię ocenić, w którym miejscu najlepiej wytyczyć nową drogę, gdzie można się spodziewać osuwisk gruntów, podtopień i innych zagrożeń. Analizy, które wykonuję, są istotne w budownictwie, archeologii, administracji publicznej, marketingu, kryminalistyce i wielu innych dziedzinach. Pozwalają zoptymalizować koszty inwestycji, budowy i eksploatacji. Minimalizują też ryzyko porażki, np. jeśli elektrownię wiatrową postawiono by w miejscu, w którym wieją zbyt słabe wiatry, a nawet katastrofy, która mogłaby mieć miejsce, np. gdyby nową budowlę albo drogę wybudowano na terenie zalewowym lub na potencjalnym osuwisku.


Co powinienem umieć? 

Muszę być ekspertem w dziedzinie informatyki. Potrafić programować w języku Python, posługiwać się językiem SQL, obsługiwać przestrzenne bazy danych PostgreSQL/PostGIS, tworzyć skrypty służące do automatyzacji pracy z danymi przestrzennymi, obsługiwać programy służące do wizualizacji danych, czyli przedstawiania ich w postaci map, planów, rysunków 2D i 3D.


Powinienem też świetnie znać matematykę, szczególnie podstawy logiki i teorii zbiorów, znać się na statystyce i ekonometrii, bo to pozwala mi wyciągać wnioski z danych przestrzennych oraz rozpoznawać i opisywać zależności między danymi różnego typu oraz tworzyć algorytmy niezbędne do budowania nowych baz danych.
Muszę znać się na geologii i warunkach klimatycznych panujących na obszarach, które analizuję, wiedzieć, gdzie występują konkretne typy gleb oraz jakie są ich właściwości, potrafić oceniać, czy projektowana budowla nie będzie w niedozwolony sposób ingerować w okolicę, np. pozbawiać sąsiednich budowli dostępu do światła słonecznego albo powodować nadmiernego odpływu wód gruntowych.
Niezbędna jest mi znajomość różnych typów map, zdjęć satelitarnych i samolotowych i umiejętność odczytywania z nich potrzebnych mi informacji. Muszę też umieć odczytywać plany zagospodarowania przestrzennego i wykorzystywać zawarte w nich informacje przy planowaniu nowych inwestycji.
Muszę znać polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące informacji przestrzennej, w tym normy ISO, dyrektywę UE INSPIRE oraz przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać w pracy. Jeśli chcę założyć własną firmę, muszę znać się na prowadzeniu działalności gospodarczej.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dokładność,
  • skrupulatność,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • bardzo dobra organizacja własnej pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w urzędach i innych jednostkach administracji państwowej, firmach i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, leśnictwem, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, geodezją, planowaniem przestrzennym,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.