Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista inżynierii medycznej

Projektuję, programuję i serwisuję sprzęt medyczny.

Specjalista inżynierii medycznej

Projektuję, programuję i serwisuję sprzęt medyczny.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki mnie lekarze, pielęgniarki i inny personel medyczny mają dostęp do najnowocześniejszej aparatury i sprzętu, który jest zawsze sprawny i pomaga w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów. Na co dzień mam kontakt z nowoczesnymi technologiami i oprogramowaniem, mogę udoskonalać istniejące urządzenia albo nawet wymyślić zupełnie nowy sprzęt, który zrewolucjonizuje służbę zdrowia. Moja wiedza pozwala mi też naprawiać domową elektronikę i programować ją tak, by łatwiej było z niej korzystać.

Czym się zajmuję?

To trochę zależy od tego, jaką specjalność wybrałem na studiach. Jeśli jestem inżynierem klinicznym, buduję i serwisuję aparaturę medyczną wykorzystywaną w diagnostyce, np. służącą do wykonywania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, radiologii, kardiologii, czy dializoterapii. Pomagam lekarzom w wyborze odpowiednich urządzeń medycznych. Biorę przy tym pod uwagę budżet, jakim dysponuje placówka medyczna, koszty eksploatacji sprzętu, korzyści oferowane przez producentów, np. przedłużona gwarancja.


Jeśli wybrałem biomechanikę, zajmuję się projektowaniem nowych urządzeń medycznych, takich jak sztuczne narządy, protezy, aparatura rehabilitacyjna… Mogę też zajmować się komputerową symulacją zderzeń i pracować np. w biurach projektowo-konstrukcyjnych zakładów produkujących samochody albo samoloty.
Dbam o to, aby respiratory, pompy infuzyjne, aparaty EKG, EEG, rentgenowskie i inne urządzenia były prawidłowo instalowane, sprawne technicznie i użytkowane zgodnie z wytycznymi producenta. Oceniam ich stan i w razie potrzeby wymieniam wyeksploatowane urządzenia na nowe. Mogę też przeprowadzać okresowe, niezbędne kontrole aparatury medycznej.
Opracowuję też procedury i instrukcje dla lekarzy i pielęgniarek dotyczące bezpiecznego stosowania sprzętu medycznego.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać budowę i działanie elektronicznych urządzeń medycznych, podstawy używanych w nich systemów automatyki, umieć sprawdzać poprawność działania terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń sterowanych komputerowo, obsługiwać informatyczne systemy przetwarzania danych pacjentów, a także wiedzieć, jakie są zasady odbierania przez specjalistyczne urządzenia sygnałów biologicznych, np. podczas badań EKG, EEG, EMG.


Muszę znać budowę ludzkiego organizmu i terminologię medyczną, pozwalającą na komunikowanie się z lekarzami i pielęgniarkami, znać właściwości fizyczne i elektryczne tkanek ludzkiego ciała oraz zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu radiologicznego.
Muszę znać się na przepisach prawa medycznego, wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia oraz jak działa system ochrony zdrowia w naszym kraju. Muszę też znać przepisy BHP, ergonomii pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać podczas pracy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • inwencja,
  • umiejętność niestandardowego myślenia i kojarzenia z pozoru odległych faktów,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • cierpliwość,
  • umiejętność współpracy z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w instytucjach badawczo-rozwojowych, placówkach służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, firmach komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę albo w firmach zajmujących się produkcją aparatury i sprzętu medycznego.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.