Zdjęcie zawodu
W. męska

Korektorka tekstu

Zajmuję się sprawdzaniem poprawności językowej tekstów.

Korektorka tekstu

Zajmuję się sprawdzaniem poprawności językowej tekstów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy do księgarń, kiosków oraz w przestrzeń internetu trafiają artykuły, książki i inne teksty napisane ładnym, literackim językiem i pozbawione błędów. Czytelnikom takie materiały przyjemnie się czyta i lepiej rozumie; świadczą one też o profesjonalizmie wydawnictw, które je publikują.

Czym się zajmuję?

Kiedyś korektorzy sprawdzali czy maszynopis, czyli tekst dostarczony przez autora, jest zgodny z odbitką składu drukarskiego, czyli egzemplarzem mającym taki układ tekstu, jaki miała mieć gotowa książka, czasopismo, wydanie gazety. Trzeba było dokładnie porównać oba egzemplarze, żeby sprawdzić, czy odbitka jest zgodna z oryginałem. Wszystkie zauważone błędy oraz sposoby ich usunięcia: dodanie brakującej spacji, usunięcie niepotrzebnego przecinka, zamianę błędnej litery na poprawną lub całego wyrazu na inny, zaznaczano używając specjalnych znaków korektorskich. Zecerzy poprawiali tekst i drukowali kolejną odbitkę. 


Dziś, w dobie składu i druku komputerowego, sprawdzam najczęściej pliki przesłane przez autora i porównuję je z elektroniczną makietą gazety, czasopisma albo książki, a coraz częściej - strony internetowej. Nie mam już przed sobą papierowych wydruków, ale sama praca wygląda podobnie. Sprawdzam treść, która ma się znaleźć w książce, gazecie albo serwisie internetowym, ale także inne elementy tekstu, np. stronę redakcyjną, tytuły, podpisy pod zdjęciami, zakładki. 
Robię to kilkukrotnie, konsultując się z redaktorem i porównując ze sobą kolejne wersje materiałów, aż do momentu, kiedy tekst jest wolny od błędów. Zdarza się, że mimo kilkukrotnego uważnego czytania nie wszystkie błędy zostaną usunięte, dlatego czasem muszę przygotowywać erratę, czyli dołączany do książki spis błędów wraz z ich sprostowaniem. 


Co powinnam umieć? 

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę bardzo dobrze znać gramatykę, ortografię i interpunkcję języka polskiego. Ważna jest nie tylko wiedza o współczesnej polszczyźnie, ale również o tej, którą posługiwali się autorzy piszący w minionych epokach – dzięki temu mogę np. przeprowadzać korektę nowych wydań, czyli reprintów, książek opublikowanych wiele wieków temu. 


W mojej pracy ważna jest także znajomość języków obcych, bo dzięki niej mogę sprawdzać poprawność obcojęzycznych słów, np. imion, nazw geograficznych, w sprawdzanym tekście. Jeśli będę perfekcyjnie znać jakiś język, mogę też zajmować się korektą tekstów, materiałów, książek, pisanych w tym języku. 
Muszę znać się na przygotowywaniu tekstu do druku, potrafić się posługiwać znakami korektorskimi, wiedzieć, jak ma wyglądać okładka, strona tytułowa, strona redakcyjna, podpisy i przypisy, spis treści, potrafić sporządzać erratę. 
Przydaje się też znajomość obsługi komputera, szczególnie programów do edycji tekstu oraz graficznych, np. Quark, InDesign, Adobe, którymi często posługuję się w mojej pracy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach, portalach internetowych - wszędzie tam, gdzie tworzy się teksty. Mogę pracować w jednym miejscu albo zostać freelancerką i przyjmować zlecenia od wielu firm. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.