ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Radczyni prawna

Udzielam porad prawnych zarówno firmom, jak i osobom prywatnym, przygotowuję też opinie prawne i reprezentuję moich klientów w sądzie.

Radczyni prawna

Udzielam porad prawnych zarówno firmom, jak i osobom prywatnym, przygotowuję też opinie prawne i reprezentuję moich klientów w sądzie.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dla osób, które nie mają prawniczego wykształcenia przepisy prawne często wydają się być „czarną magią”. Ja pomagam im znaleźć właściwe rozwiązanie ich problemów w gąszczu ustaw, aktów, rozporządzeń. Firmy, dla których pracuję, dzięki moim poradom są pewne, że działają zgodnie z prawem, a ich interesy są dobrze reprezentowane w kontaktach z przedstawicielami władzy sądowniczej, państwowej i samorządowej.

Czym się zajmuję?

Jako radczyni udzielam porad prawnych zarówno firmom, jak i osobom prywatnym, przygotowuję też opinie prawne i pełnię funkcję pełnomocniczki lub obrończyni podczas rozpraw w polskich sądach oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Doradzając dyrektorom, prezesom lub właścicielom firm analizuję projekty umów i decyzji, które chce podjąć zarząd, np. o zwolnieniu lub zatrudnieniu pracowników, podpisaniu kontraktu z zagranicznym dostawcą konkretnych produktów, i oceniam, czy dokumenty są zgodne z prawem. Prowadzę rozmowy z dłużnikami firmy, którą reprezentuję, aby uzyskać porozumienie stron i zwrot pieniędzy. Jeśli mediacja się nie uda, składam pozew przeciwko dłużnikowi do właściwego sądu, odpowiadam też na pozwy skierowane przeciwko “mojej” firmie. 


Pracując w kancelarii udzielam porad głównie osobom prywatnym. Dotyczą one np. tego, jak przejąć spadek po zmarłym krewnym, jak uzyskać odszkodowanie za udział w wypadku drogowym, jak ustalić prawo własności nieruchomości. Jeśli sytuacja tego wymaga, reprezentuję moich klientów przed sądem. Jeśli pracuję w urzędzie gminy, miasta, lub w ministerstwie, biorę udział w przygotowywaniu treści aktów wydawanych przez te urzędy i dbam o to, by były zgodne z prawem. Rozmowy z klientami to większa część mojej pracy, dlatego muszę być osobą cierpliwą, łatwo nawiązywać kontakty z innymi i w sposób przystępny tłumaczyć klientom zawiłości przepisów prawnych. Żeby móc pracować w tym zawodzie muszę ukończyć studia prawnicze, odbyć aplikację radcowską i zdać egzamin radcowski. Zawód radczyni prawnej to jeden z zawodów zaufania społecznego, dlatego podczas pracy muszę pamiętać o etycznym zachowaniu, czyli być lojalną wobec klientów, przestrzegać tajemnicy zawodowej: nie udzielać informacji o sprawach moich klientów osobom postronnym, i zawsze postępować zgodnie z prawem. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze orientować się we wszystkich aktualnie obowiązujących przepisach prawa, zarówno polskich, jak i unijnych oraz na bieżąco śledzić ich zmiany i informować o nich moich klientów. Muszę też wiedzieć, jak powinny być sporządzane umowy handlowe, umowy o pracę, pozwy sądowe, akty wydawane przez ministerstwa, urzędy wojewódzkie, miasta i gminy, aby były zgodne z prawem, potrafić prowadzić negocjacje z dłużnikami firm, dla których pracuję oraz wiedzieć, jak reprezentować klientów podczas rozpraw w sądzie. 


Bardzo przydaje się też znajomość poprawnej polszczyzny i języka prawniczego, muszę przecież pisać pisma procesowe, odwołania czy ugody.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość, żeby zauważyć każdą niezgodność w tekstach sprawdzanych umów, aktów prawnych,
  • cierpliwość,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • podzielność uwagi,
  • uczciwość,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować we własnym biurze i przyjmować wielu klientów, lub też być zatrudnioną przez konkretne przedsiębiorstwo i świadczyć swoje usługi tylko tej jednej firmie.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.