ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Adwokatka

Bronię moich klientów w sądzie i udzielam porad prawnych dotyczących podatków, zawierania umów czy tworzenia spółek.

Adwokatka

Bronię moich klientów w sądzie i udzielam porad prawnych dotyczących podatków, zawierania umów czy tworzenia spółek.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Ludzie, którzy do mnie przychodzą, nierzadko mają poważne problemy prawne. Wysłuchuję ich, a dzięki mojej znajomości prawa mogę zaoferować im poradę oraz pomoc w rozwiązaniu kłopotów. Dzięki mnie wielu niewinnych ludzi zachowało dobre imię, a ci, których problemy były spowodowane ich winą - zmniejszyli konsekwencje swoich czynów. Wyznaję zasadę, że każdy ma prawo do obrony. Mój zawód to ogromna odpowiedzialność za życie moich klientów.

Czym się zajmuję?

Jako adwokatka udzielam pomocy prawnej moim klientom. Jeśli chodzi o obsługę osób fizycznych, to najczęściej moim zadaniem jest reprezentowanie klientów w sądzie podczas procesu – na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa. Podczas rozpraw przed sądem bronię ich przed zarzutami stawianymi przez prokuratora, przedstawiam dowody ich niewinności. Na sali sądowej liczy się dobra argumentacja i odpowiednie przedstawienie problemu. 


Obsługa podmiotów prawnych najczęściej dotyczy pomocy z zakresu prawa handlowego, administracyjnego i finansowego. Wówczas moim zadaniem jest głównie pomoc przy tworzeniu i zawieraniu umów, doradztwo w sprawach podatkowych czy też pomoc w zawiązywaniu spółek.
Żeby zostać adwokatką, niezbędne jest ukończenie studiów prawniczych i odbycie trzyletniego szkolenia, nazywanego aplikacją. Na koniec trzeba jeszcze zdać egzamin adwokacki. Dopiero wówczas mogę podjąć pracę jako adwokatka w kancelarii prawniczej. Ale sama znajomość prawa nie wystarczy jeszcze, żeby być naprawdę dobrą w moim zawodzie. Potrzebne są logiczne myślenie, retoryka, a nade wszystko umiejętność przekonywania innych do swoich racji.


Co powinnam umieć? 

Muszę tworzyć raporty i opracowania prawne z wykorzystaniem najnowszych technologii, a także prowadzić, zapisywać, i odpowiednio szyfrować na dysku lokalnym dokumentację prawną moich klientów. 


Muszę wiedzieć jak funkcjonuje moje państwo, muszę znać prawo w nim obowiązujące, normy społeczne oraz jego strukturę. Muszę znać historię prawa oraz być na bieżąco z prawem, które obowiązywało i jego aktualnymi zmianami. 
Muszę umieć sporządzać dokumenty prawne oraz znać język prawniczy, muszę znać dokładnie normy moralne i kierować się w swojej pracy zasadami Kodeksu Etyki Adwokackiej. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • dobra pamięć,
  • łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • umiejętność przekonywania innych do swoich racji,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • odporność na stres,
  • dokładność,
  • empatia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kancelariach adwokackich, w spółkach kilku prawników lub otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.