Zdjęcie zawodu
W. męska

Mediatorka sądowa

Prowadzę mediacje sądowe, dzięki którym strony konfliktu mogą rozwiązać spór bez zakładania sprawy w sądzie. To oszczędza im i nerwy, i czas.

Mediatorka sądowa

Prowadzę mediacje sądowe, dzięki którym strony konfliktu mogą rozwiązać spór bez zakładania sprawy w sądzie. To oszczędza im i nerwy, i czas.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

W mojej pracy pomagam ludziom rozwiązać spory oszczędzając czas, pieniądze i nerwy tracone na sali sądowej. Cieszę się za każdym razem, kiedy uda mi się doprowadzić do podpisania ugody między skonfliktowanymi stronami. Umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów przydaje mi się także w codziennym życiu.

Czym się zajmuję?

Rozmawiam ze stronami konfliktu i staram się, żeby doszły do porozumienia i rozwiązały swój spór zawierając ugodę, bez konieczności zakładania sprawy sądowej. Mediuję w sprawach rodzinnych, np. przy ustalaniu praw do spadku, opieki nad dziećmi, pracowniczych, np. gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi pensji albo zwalnia go bez powodu, gospodarczych, gdy producent nie wywiązuje się z dostaw zamówionego towaru albo kontrahent nie płaci za niego w terminie, cywilnych, np. gdy jeden sąsiad wykorzystuje działkę niezgodnie z jej przeznaczeniem lub notorycznie zakłóca ciszę nocną i karnych, np. kradzieży, uszkodzenia mienia. Dzięki mediacji sprawę można rozstrzygnąć o wiele szybciej niż w sądzie, gdzie na rozpoczęcie sprawy czasami czeka się nawet kilka lat, i mniejszym kosztem. 


Po przyjęciu wniosku o przeprowadzenie mediacji muszę się dowiedzieć, czego dotyczy spór i jakie są jego przyczyny. Potem wyznaczam spotkanie z obydwoma stronami konfliktu, pomagam im jasno określić żądania oraz podpisuję umowę o przeprowadzenie mediacji. Podczas kolejnych spotkań wspólnie staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie konfliktu. Najlepsze, czyli zgodne z prawem, praktyczne, sprawiedliwe, wykonalne i dające trwałe rezultaty, a przede wszystkim możliwe do przyjęcia dla obu stron. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na przepisach prawa obowiązujących w naszym kraju, żeby móc określić np. czy jedna bądź obie strony konfliktu złamały prawo, jakie są możliwości zawarcia ugody w konkretnym przypadku oraz jakie mogą być skutki braku takiej ugody i skierowania sprawy do sądu. Muszę też znać krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego, współpracy z sądem, policją oraz wiedzieć, jak wypełniać wszystkie dokumenty niezbędne w mojej pracy. 


Znajomość zasad psychologii pomaga w prowadzeniu mediacji w przypadku różnych konfliktów tak, aby przekonać strony sporu do zawarcia ugody, uczy, w jaki sposób rozmawiać ze skłóconymi osobami, żeby ułatwić im np. określenie własnych oczekiwań wobec mediacji, czyli tego, co mogą osiągnąć dzięki tym rozmowom, i jak skutecznie zasugerować, w których aspektach konfliktu mogą ustąpić. 
Muszę też wiedzieć, jak napisać tekst ugody, aby była zgodna z prawem, jakie formalności muszę wypełnić po zawarciu ugody między stronami konfliktu: podpisanie ugody przez obie strony sporu w mojej obecności, złożenie w sądzie protokołu wraz z ugodą, dostarczenie kopii protokołu stronom konfliktu. 
Muszę pamiętać o przestrzeganiu zasad etyki zawodowej, które określają, że mediacje są dobrowolne, nie wolno mi wywierać żadnego nacisku na strony sporu, informacje, które zdobędę od obu stron są poufne, nie wolno mi przyjmować żadnych dodatkowych korzyści poza moim wynagrodzeniem, np. prezentów, łapówek, muszę zachowywać neutralność, pracować szybko i efektywnie. Tę fachową wiedzę zdobywam uczestnicząc w szkoleniach dla mediatorów sądowych. Mogą one mieć charakter ogólny, lub dotyczyć mediacji tylko w wybranym rodzaju spraw, np. mogę zostać specjalistką od spraw rodzinnych albo gospodarczych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność zachowania obiektywizmu i bezstronności w konfliktach,
  • cierpliwość,
  • odporność na stres,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • odporność emocjonalna,
  • umiejętność trzymania nerwów na wodzy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w sądzie.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.