Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista HR

Zajmuję się sprawami kadrowymi, związanymi z płacami, administracją, urlopami.

Specjalista HR

Zajmuję się sprawami kadrowymi, związanymi z płacami, administracją, urlopami.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pomagam pracownikom odnaleźć się w zawiłościach przepisów i dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Dzielę się swoją wiedzą z zakresu prawa, dbając aby prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy były respektowane. Znajomi czasami proszą mnie o sprawdzenie, czy ich umowy o pracę są zgodne z prawem i korzystne dla nich, a ja cieszę się mogąc im pomóc.

Czym się zajmuję?

Jestem odpowiedzialny za sprawne i zgodne z przepisami zarządzanie dokumentacją kadrowo-płacową w moim miejscu pracy. Uczestniczę w ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracowników, przygotowuję umowy o pracę, wystawiam świadectwa pracy pracownikom, którzy odchodzą z pracy, współpracuję ze związkami zawodowymi, jeśli takie działają w firmie, w której pracuję. Prowadzę też ewidencję czasu pracy, obliczam ile dni urlopu przysługuje każdemu z pracowników i ile z nich wykorzystali w bieżącym roku, przyjmuję wnioski urlopowe, sprawdzam, czy wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pracy wymagających posiadania specjalnych uprawnień mają wszystkie niezbędne licencje, certyfikaty,…


Prowadzę akta osobowe, sprawdzam, czy wszyscy pracownicy mają aktualne badania lekarskie, uczestniczę w opracowywaniu regulaminów oraz procedur związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, przygotowuję wszystkie niezbędne pisma, jakie zakład pracy ma wysyłać do Zakładu Ubezpieczeń społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, urzędów skarbowych innych instytucji państwowych, zajmuję się też wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z prowadzeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Co powinienem umieć? 

Znajomość matematyki przydaje mi się do wyliczania różnych składników wynagrodzenia, przeliczania np. wysokości ekwiwalentów urlopowych, proporcjonalności urlopu, przeliczania wynagrodzenia w zależności od wymiaru etatu czy ilości przepracowanych godzin, składek od różnych typów umów. Pozwala mi też ustalać, jak należy formułować i podpisywać umowy, żeby móc elastycznie zmniejszać/zwiększać zatrudnienie, jakie typy umów są najkorzystniejsze z punktu widzenia podatkowego/składkowego/kosztów pracy zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika.


Muszę sprawnie poruszać się w zawiłościach przepisów prawnych, analizować interpretacje i orzecznictwo oraz zalecenie instytucji kontrolnych np. Państwowej Inspekcji Pracy - PIP. Muszę znać Kodeks pracy i szereg przepisów wykonawczych z zakresu prawa pracy i BHP, Ustawę o ochronie danych osobowych, zasady i przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników, Przepisy o ubezpieczeniach społecznych, rodzaje umów o pracę. Muszę potrafić ustalać ile urlopu należy się pracownikom i prowadzić niezbędną dokumentację z tym związaną: karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.
Muszę potrafić przetwarzać wszystkie dane  w specjalnym systemie kadrowo-płacowym, który funkcjonuje w danej organizacji.
Muszę potrafić prowadzić politykę kadrową w firmie/instytucji, w której pracuję, dbając o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Muszę na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w przepisach, których mam przestrzegać podczas pracy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • skrupulatność,
  • dokładność,
  • zdolności negocjacyjne,
  • łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie,
  • sumienność,
  • odporność na stres,
  • podzielność uwagi,
  • dobra pamięć.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w rozmaitych firmach i instytucjach, niezależnie od tego, w jakiej branży działają.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.