Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Team leader

Zarządzam pracą zespołów ludzkich.

Team leader

Zarządzam pracą zespołów ludzkich.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię to, co robię, bo mam możliwość poznawania ludzi, których pracę organizuję. Cieszę się, kiedy wspólnie udaje nam się tak zaplanować zadania, żeby dla każdego z członków zespołu były one inspirujące, pomagały w osobistym rozwoju i jednocześnie przyczyniały się do sukcesu firmy lub organizacji.

Czym się zajmuję?

Praca zespołowa to klucz do sukcesu każdej firmy. Jako team leader wspieram pracę zespołu pracowników danej firmy lub organizacji. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i szereg kompetencji miękkich staram się optymalizować działania pracowników, motywuję ich do efektywnej pracy oraz do osiągania założonych dla zespołu celów. Wspieram ich też w indywidualnym rozwoju zawodowym. 


Jestem łącznikiem pomiędzy kierownictwem firmy a pracownikami. To trudna rola, bo każda z tych grup ma inny punkt widzenia na funkcjonowanie firmy. Ja pomagam im lepiej się zrozumieć. Wyznaczam bieżące cele dla zespołu, którym kieruję, dbając, by były realne, a jednocześnie stanowiły wyzwanie, którego realizacja sprawi pracownikom satysfakcję. Monitoruję na bieżąco, czy wszystko idzie zgodnie z planem, a jeśli nie, szukam przyczyn problemów i proponuję sposoby ich rozwiązania. Raportuję przełożonym przebieg pracy podległego mi zespołu, rozstrzygam ewentualne spory między pracownikami. 
Jako team leader dostosowuję zadania przydzielone konkretnym pracownikom do ich kwalifikacji i umiejętności oraz motywuję ich do efektywnej pracy. Dbam też o właściwą współpracę pomiędzy członkami zespołu. Regularnie przeprowadzam indywidualne spotkania z pracownikami firmy, żeby poznać ich problemy, pochwalić sukcesy i dowiedzieć się, co mogę zrobić, żeby pracowało im się lepiej. Reorganizuję zespół, np. zatrudniając nowe osoby, przenosząc pracowników do innych działów, w których lepiej się sprawdzą, dzieląc zespół na mniejsze jednostki, by ułatwić komunikację. 
Do moich obowiązków należy też dbałość o stronę finansową pracy zespołu, analiza procedur obowiązujących w firmie i proponowanie ulepszeń usprawniających pracę członków mojego zespołu. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na ludzkiej psychice, wiedzieć, jak motywować pracowników pochwałami, doceniać ich zaangażowanie, zachęcać do rozwoju i efektywnej pracy. Muszę potrafić stosować konstruktywną krytykę, czyli wskazując błędy, które ktoś popełnił pokazywać, jak można ich uniknąć w przyszłości, jak zniwelować ich skutki. Muszę potrafić słuchać opinii pracowników, zdobywać ich zaufanie i dbać o to, aby dobrze czuli się w pracy. 


Muszę potrafić wyznaczać pracownikom zadania pasujące do ich talentów i kwalifikacji oraz wspierać ich w ich wykonywaniu. Muszę potrafić zarządzać zespołem pracowników, ustalać krótko- i długofalowe cele, monitorować realizację planów, rozwiązywać ewentualne konflikty, zapewniać pracownikom dobre warunki pracy i możliwość rozwoju zawodowego. 
Dobra znajomość języka angielskiego przydaje mi się, jeśli pracuję w międzynarodowej firmie, której pracownicy lub zarząd posługują się tym językiem. Pozwala mi też na śledzenie światowych nowinek z mojej branży, udział w kursach i szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje oraz na znalezienie dobrej pracy za granicą. 
Umiejętność sprawnego korzystania z komputera przydaje mi się podczas obsługi firmowych komunikatorów, aplikacji, programów komputerowych oraz przy tworzeniu elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność delegowania zadań,
  • umiejętność planowania,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odporność na stres,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • komunikatywność,
  • asertywność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • zdolności negocjacyjne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w najróżniejszych firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach, fundacjach. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.