Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Badacz rynku

Zbieram, analizuję i opracowuję dane i informacje o tym, dlaczego jedne produkty są kupowane i pożądane, a inne nie mają zbytu oraz o tym, jaka jest konkurencja na rynku.

Badacz rynku

Zbieram, analizuję i opracowuję dane i informacje o tym, dlaczego jedne produkty są kupowane i pożądane, a inne nie mają zbytu oraz o tym, jaka jest konkurencja na rynku.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień mam do czynienia z nowymi, ciekawymi produktami z różnych branż. Dzięki temu, że pomagam je ulepszać, mam satysfakcję, że konsumenci są bardziej zadowoleni, a firmy zwiększają swoje zyski i mogą docierać do większej grupy klientów.

Czym się zajmuję?

Ogólnie mówiąc - badam rynek. Moim zadaniem jest dowiedzieć się, dlaczego ludzie kupują jedne produkty, a innych nie oraz co sądzą o konkretnych markach. Dane pozyskuję z GUSu, raportów rynkowych, dostępnych baz albo zbieram je samodzielnie. Zebrane informacje analizuję i przetwarzam, a na końcu tworzę opracowania przedstawiające sytuację na rynku. 


Często też sam projektuję badania, czyli sam określam, w jaki sposób będę zbierać informacje, odpytywać ludzi, oceniać ich zachowania jako konsumentów, dobierać grupę badanych lub zbiór danych, które potem będę analizować. Decyduję, czy stworzę ankietę z ułożonymi wcześniej pytaniami i zestawem odpowiedzi, czy też będę robić wywiady, w których dam badanym możliwość swobodnej wypowiedzi. 
Wyniki badań muszę stale konsultować ze zleceniodawcami, czyli firmami, dla których pracuję. Najczęściej z dyrektorem marketingu, opiekunem marki – brand managerem, czy kierownikiem handlowym, ale bywa, że i z właścicielem firmy, czy prezesem spółki. Efektem mojej pracy jest raport, prezentacja najważniejszych wniosków z przeprowadzonej analizy oraz lista rekomendacji. 


Co powinienem umieć? 

W tym zawodzie niezbędna jest znajomość metodologii prowadzenia badań, obsługi programów statystycznych i narzędzi do zbierania danych. 


Bardzo ważna jest komunikatywność, która pozwala mi na zdobywanie danych od badanych osób z różnych środowisk. 
Powinienem umieć wyciągać wnioski, spisywać je w zrozumiały sposób, sprawnie obsługiwać komputer i wykorzystywać internet do prowadzenia badań. Muszę też być dobry z matematyki, posiadać zaawansowaną znajomość arkuszy kalkulacyjnych oraz statystycznych programów analizy danych. 
Muszę mieć dobrą wiedzę o stanie ekonomicznym świata i państwa, żeby móc lepiej badać rynek lokalny i umieć go analizować w kontekście krajowym i regionalnym. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • zdolności przywódcze,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • systematyczność,
 • ciekawość poznawcza,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą,
 • zainteresowania społeczne. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w różnych agencjach, ośrodkach badawczych albo w firmach konsultingowych. Mogę też pracować w dużych firmach, które mają własne działy badań rynku. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.