Zdjęcie zawodu
W. męska

Dyrygentka

Dyryguję orkiestrą lub chórem.

Dyrygentka

Dyryguję orkiestrą lub chórem.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca to nie tylko dyrygowanie podczas koncertów na żywo, biorę także udział w nagraniach w studiu muzycznym, wtedy rejestrowany jest tylko dźwięk, lub np. w filharmonii, wtedy nagrywa się i dźwięk, i obraz. Dzięki mojej pracy dobrze znane utwory muzyczne zyskują nową interpretację, a dzieła dawnych mistrzów mogą być ocalone od zapomnienia. Cieszę się, że mogę przybliżać świat pięknej muzyki publiczności zgromadzonej podczas koncertów, przedstawień operowych,…

Czym się zajmuję?

Kieruję zespołem muzyków. Może to być orkiestra symfoniczna, kameralna lub dęta albo chór, dyryguję też wykonaniami oper i spektakli muzycznych. Przygotowuję artystów do koncertu, przedstawienia operowego, aby dzięki próbom wspólnie osiągnąć jak najlepszy efekt, czyli idealnie zgrać tonację instrumentów lub głosów chóru, zadbać o czystość dźwięku, odpowiednie metrum, czyli rytm, i tempo oraz o to, by każdy instrument/głos włączał się w odpowiednim momencie. Dzięki temu możemy oczarować słuchaczy i zapewnić im chwile obcowania ze sztuką na najwyższym poziomie. 


Gdy dyryguję, stoję przodem do muzyków lub chórzystów i gestami rąk oraz/lub batuty – to cienka, wydłużona pałeczka, przekazuję im, w jakim tempie mają grać, kiedy dźwięk powinien być głośniejszy a kiedy cichszy, te cechy określamy mianem dynamiki, metrum i artykulacji, i kiedy poszczególne głosy albo instrumenty powinny się włączyć w melodię. Wszystkie te informacje są zapisane w partyturze, czyli zapisie nutowym koncertu, opery albo innego utworu muzycznego, dlatego muszę potrafić poprawnie odczytywać nawet skomplikowane, wielogłosowe partytury. Przed rozpoczęciem prób muszę najpierw opracować koncepcję artystyczną utworu, który będziemy prezentować, czyli zdecydować, w jaki sposób orkiestra lub chór będzie go wykonywać. Biorę pod uwagę wskazówki kompozytora, ale także moje własne doświadczenie i intuicję, wiedzę muzyczną oraz poziom umiejętności zespołu, którym będę dyrygować. 


Co powinnam umieć? 

W mojej pracy bardzo ważna jest znajomość historii muzyki, wiedza na temat wybitnych twórców z różnych epok i ich dzieł, słynnych wykonań znakomitych utworów muzycznych. Muszę znać się na budowie współczesnych i dawnych instrumentów muzycznych, wiedzieć, jakie dźwięki można z nich wydobywać, w jaki sposób się na nich gra i które najlepiej współbrzmią ze sobą. 


Potrzebuję też wiadomości z akustyki i elektroakustyki, aby wiedzieć, jak podczas śpiewu i gry na instrumentach powstają dźwięki i jak rozchodzą się w przestrzeni, np. w studiu nagrań albo sali koncertowej, jak badać natężenie dźwięków, jak ustawić orkiestrę lub chór, aby wszyscy widzowie dobrze słyszeli muzykę i śpiew podczas koncertu, jak wykorzystywać mikrofony i głośniki do wzmacniania dźwięku.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność przekonywania,
  • umiejętność klarownego formułowania myśli,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • kreatywność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w operach, filharmoniach, teatrach muzycznych, mogę też wykładać na uczelniach wyższych kształcąc przyszłych dyrygentów.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.