Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka cyklu paliwowego

Dbam o właściwy przebieg cyklu paliwowego w elektrowni jądrowej.

Specjalistka cyklu paliwowego

Dbam o właściwy przebieg cyklu paliwowego w elektrowni jądrowej.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo wiem, że dzięki niej ludzie otrzymują bezpieczną i czystą energię. Na co dzień mogę pracować z nowoczesnymi technologiami i stale rozwijam swoją wiedzę, bo przecież energetyka jądrowa to dziedzina, która wciąż się zmienia.

Czym się zajmuję?

Cykl paliwowy obejmuje wszystkie etapy pracy z paliwem jądrowym, od jego wyprodukowania, przez wykorzystanie do zasilania reaktora jądrowego, aż po recykling po wypaleniu lub odpowiednie składowanie odpadów promieniotwórczych. 


Jako specjalistka do spraw cyklu paliwowego, pracując w elektrowni jądrowej dbam o ciągłość dostaw paliwa niezbędnego do działania reaktora. Muszę więc kontaktować się z producentami, ustalać terminy dostaw i sprawdzać, czy paliwo jest odpowiedniej jakości. 
Odpowiadam za nadzór nad dokumentacją techniczną paliwa jądrowego i wprowadzam do niej wszelkie zmiany wynikające np. ze zmiany rodzaju paliwa czy też procedur związanych z jego pozyskiwaniem. Analizuję także na przykład długość cyklu paliwowego, żeby znaleźć najbardziej korzystne sposoby jego wykorzystania w elektrowni, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Mogę też zajmować się opracowywaniem wymagań dla paliwa nowego typu oraz testów produkcyjnych, dzięki którym sprawdza się proces produkcji i jakość gotowego paliwa. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na fizyce i chemii, szczególnie w zakresie pierwiastków promieniotwórczych, wiedzieć, jak działa promieniowanie jonizujące na materię oraz jakie procesy chemiczne wpływają na korozję materiałów. Muszę znać naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze, ich występowanie, metody wydobycia i wzbogacania. 


Muszę świetnie znać się na rodzajach paliwa jądrowego wykorzystywanych w reaktorach oraz znać chemiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią i wiedzieć, jak minimalizować zagrożenia radiacyjne w elektrowni jądrowej oraz w jej otoczeniu. 
Muszę znać przepisy Ustawy Prawo atomowe oraz aktów wykonawczych do niej, jak również konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych. 
Znajomość języka angielskiego pozwala mi na czytanie anglojęzycznej literatury branżowej, udział w zagranicznych konferencjach, kursach i szkoleniach oraz na znalezienie dobrej pracy za granicą. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność kojarzenia faktów,
  • umiejętność rozwiązywania problemów.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach jądrowych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.