Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Autor tekstów medycznych

Piszę teksty medyczne, których zadaniem jest promowanie leków i edukacja medyczna społeczeństwa.

Autor tekstów medycznych

Piszę teksty medyczne, których zadaniem jest promowanie leków i edukacja medyczna społeczeństwa.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

W codziennej pracy wykorzystuję swoją wiedzę naukową, ale też mam możliwość na bieżąco zapoznawać się z publikacjami naukowymi oraz wiedzą branżową. Często dowiaduję się o nowościach medycznych jeszcze zanim trafią one do szerokiego obiegu informacji. Dzięki posiadanym informacjom łatwiej orientuję się też w stanie własnego zdrowia i jeśli coś mi dolega mogę być dla lekarza lepszym partnerem w procesie leczenia.

Czym się zajmuję?

W zależności od tego, gdzie jestem zatrudniony, piszę teksty medyczne różnego typu. Mogą to być na przykład dokumenty związane z badaniami, teksty popularyzujące wiedzę medyczną, materiały edukacyjne albo promocyjne związane z konkretną chorobą lub lekiem. Dużo czasu spędzam pisząc o nowych terapiach, właśnie zakończonych albo jeszcze prowadzonych badaniach klinicznych oraz o trendach w obszarze terapeutycznym, którym się specjalizuję, ponieważ najlepiej poświęcić się konkretnej dziedzinie, jak onkologia, neurologia czy kardiologia. Efekty mojej pracy są zamieszczane na stronach internetowych i w serwisach on-line, lub w drukowanych ulotkach dla pacjentów. Ubieram w słowa raporty medyczne z badań klinicznych, piszę newslettery dla firm farmaceutycznych, komunikaty prasowe dla działów public relations firm z branży medycznej, materiały edukacyjne dla pracowników służby zdrowia, krótkie wystąpienia prelegentów i prezentacje na konferencje. Mogę też zajmować się korektą tekstów napisanych przez innych, żeby upewnić się, że są zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej, a zarazem na tyle przystępne, by trafić do osób, które nie są naukowcami czy specjalistami z danej branży.


Odbiorcami moich tekstów są pacjenci, pielęgniarki, przedstawiciele zawodów niemedycznych pracujących na rzecz służby zdrowia, przedstawiciele urzędów lub instytucji państwowych podejmujących decyzje dotyczące leków lub procedur medycznych, czy wreszcie całe społeczeństwo. Dlatego każdy mój tekst musi być dopasowany do poziomu odbiorcy i nie może być napisany zbyt trudnym językiem. Jestem odpowiedzialny za kontakt z moimi klientami, muszę rozumieć ich potrzeby, aby opracowywać dla nich takie dokumenty, jakie są im potrzebne. Często oznacza to żmudne, wielogodzinne uzgodnienia ostatecznej wersji artykułu, wywiadu czy tekstu ulotki. By być na bieżąco z osiągnięciami nauki i medycyny w mojej dziedzinie, często biorę udział w konferencjach oraz kontaktuję się z ekspertami.


Co powinienem umieć? 

Zajmując się pisaniem w branży medycznej muszę znać i rozumieć terminologię medyczną, w szczególności dotyczącej dziedziny, w której się specjalizuję. Muszę też orientować się, jak tworzyć różne typy dokumentów, takie jak raporty, ulotki, wywiady czy teksty promocyjne oraz kierować się w pracy otrzymanymi od klienta wytycznymi dotyczącymi treści. Oczywiście, muszę też mieć „lekkie pióro”, czyli po prostu umieć pisać tak, żeby moje teksty były jasne, precyzyjne i dobrze się czytały. 


Spora część mojej pracy polega na wyszukiwaniu informacji w różnych źródłach, muszę więc wiedzieć jak do nich dotrzeć. Powinienem też potrafić interpretować dane statystyczne z badań i umieć je przejrzyście prezentować. 
Jeśli pracuję dla agencji, która zatrudnia autorów tekstów medycznych, muszę stosować się do obowiązujących w niej zasad pisania tekstów w zakresie doboru słownictwa, kompozycji tekstu czy formy referencji tak, aby moje dokumenty były zgodne z pozostałymi produkowanymi przez agencję.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • „lekkie pióro”, umiejętność pisania interesujących tekstów,
  • łatwość wyszukiwania informacji w różnych źródłach,
  • umiejętność tłumaczenia trudnych pojęć łatwym językiem,
  • umiejętność kojarzenia faktów z różnych dziedzin,
  • dokładność,
  • kreatywność,
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • zdolności negocjacyjne.

Gdzie mogę pracować? 

Jako autor tekstów medycznych mogę pracować dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych czy produkujących sprzęt i urządzenia medyczne, pisać materiały dla instytucji opieki zdrowotnej, szpitali, firm ubezpieczeniowych, placówek edukacyjnych, agencji rządowych i takich, które regulują rynek farmaceutyczny. Mogę też znaleźć zatrudnienie w prasie albo w agencji zrzeszającej autorów tekstów medycznych. Jeśli chciałbym pracować na własny rachunek, mogę zostać freelancerem i samemu szukać zleceń na profesjonalne teksty medyczne. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.