Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Etnograf

Badam i opisuję ginące formy kultury ludowej.

Etnograf

Badam i opisuję ginące formy kultury ludowej.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy wszyscy mogą lepiej poznać kulturę i dorobek artystyczny różnych grup etnicznych, pomagam ocalić od zapomnienia i przekazać kolejnym pokoleniom tradycje, dawne zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla mieszkańców konkretnego regionu.

Czym się zajmuję?

Jako etnograf interesuję się kulturą ludową jakiegoś kraju, regionu, a nawet całego kontynentu, np. Polski, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej. Moje obowiązki zależą od tego, gdzie pracuję. Jeżeli prowadzę badania w terenie, obserwuję codzienne życie przedstawicieli interesującej mnie kultury, rozmawiam z nimi o ich wierzeniach, tradycjach, rytuałach, przedmiotach codziennego użytku, używanych instrumentach muzycznych, przebiegu ważnych uroczystości, tańcach i pieśniach obrzędowych, zwyczajach związanych ze zmianą pór roku, narodzinami, śmiercią i pochówkiem. Jeśli moi rozmówcy wyrażą na to zgodę, fotografuję ich w tradycyjnych strojach, nagrywam przebieg uroczystości, robię zdjęcia lub rysunki ich domów, ozdób, motywów dekoracyjnych i zdobień. W ten sposób gromadzę informacje pozwalające mi opisać cechy charakterystyczne danej społeczności, odróżniające ją od innych, np. gwara, ubiór regionalny, oraz cechy wspólne z innymi, np. melodie tańców ludowych, obchodzone święta religijne. 


Jeśli pracuję w muzeum, moim zadaniem jest wyszukiwanie i pozyskiwanie eksponatów dokumentujących dorobek konkretnej kultury. Opiekuję się określonym działem muzeum, np. rzeźbą ludową, tkaninami kurpiowskimi, kolekcją broni afrykańskiej, oprowadzam zwiedzających, opracowuję dokumentację zbiorów, opisuję je i organizuję ekspozycje w taki sposób, żeby zainteresować zwiedzających określoną kulturą pokazując im charakterystyczne dla niej przedmioty z różnych okresów historycznych, dorobek muzyczny czy obrzędowy. Mogę też, jako etnograf instruktor, zajmować się prowadzeniem zespołów pieśni ludowych, kapel muzycznych, zespołów tanecznych i obrzędowych, grup teatralnych. W ten sposób przekazuję kolejnym pokoleniom tradycje ich przodków, pokazując np. dawne zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla regionu: topienie marzanny, jasełka, kolędowanie, tradycje nocy świętojańskiej, zwyczaje weselne. Wyszukuję też w mojej okolicy twórców ludowych zajmujących się wszelkimi rodzajami rękodzieła i zachęcam ich do rozwijania twórczości, organizuję dla nich konkursy, wystawy prac, kiermasze i jarmarki, podczas których mogą sprzedawać swoje prace. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać się na tradycyjnych formach kultury ludowej konkretnych regionów, państw czy kontynentów, w oparciu o materiały użyte do ich stworzenia i zastosowane elementy zdobnicze potrafić rozpoznawać, z jakiej grupy etnicznej pochodzą stroje ludowe, zabytki architektury, przedmioty codziennego użytku i obrzędowe, znać się na ludowej poezji, muzyce i tańcach, obrzędach, tradycjach i wierzeniach charakterystycznych dla konkretnych kultur, potrafić oceniać wartość i wiek zabytków etnograficznych. 


Muszę wiedzieć, jakie rejony świata zamieszkują przedstawiciele różnych kultur i jak panujące tam warunki, np. temperatura, dostępność pożywienia i wody, zmiany pogody w ciągu roku, fauna i flora, wpływają na sposób życia, wierzenia, wygląd budowanych domów, obrzędy, sposób ozdabiania przedmiotów. Muszę też wiedzieć, jak przebiegały migracje ludności, jak wpływały na nie podboje militarne i rozwój handlu, znać historię etnografii polskiej i dorobek naukowy słynnych etnografów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • pasja poznawcza,
  • ciekawość,
  • spostrzegawczość,
  • samodzielność,
  • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność interesującego prowadzenia rozmowy,
  • dobra pamięć,
  • zdolność do logicznego rozumowania. 

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w muzeach lub innych instytucjach kulturalno-oświatowych, w organizacjach pozarządowych, agencjach reklamowych, w instytucjach administracji samorządowej, w agencjach turystycznych,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.