Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Redaktor wydawniczy

Przygotowuję do druku książki i czasopisma.

Redaktor wydawniczy

Przygotowuję do druku książki i czasopisma.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy książki, publikacje i czasopisma pojawiające się w kioskach i księgarniach mają estetyczną szatę graficzną, ciekawą treść oraz są pozbawione błędów stylistycznych, merytorycznych, ortograficznych.

Czym się zajmuję?

Moim zadaniem jest przygotowanie czasopisma, książki albo nawet całej serii wydawniczej do druku. Dbam, aby teksty dostarczone przez autorów zostały właściwie opracowane pod względem edytorskim: zyskały założony wcześniej układ tekstu i odpowiednio dobrane ilustracje albo zdjęcia, merytorycznym: sprawdzam poprawność informacji zawartych w tekście, i językowym: były nieskazitelne gramatycznie, stylistycznie i interpunkcyjnie.


Swoją pracę zaczynam od przeczytania np. konspektu kolejnego numeru czasopisma lub gotowego tekstu książki oryginalnej lub tłumaczenia. Jeśli zajmuję się dziełem naukowym, muszę najpierw zlecić przeczytanie maszynopisu specjalistom z danej dziedziny. To oni sprawdzą, czy nie zawiera on błędów merytorycznych, np. niepoprawnych dat, błędnie zapisanych wzorów, niewłaściwych terminów naukowych, źle zacytowanych, lub w ogóle nie uwzględnionych jako cytaty, dzieł innych autorów.
W przypadku tłumaczeń książek teksty przekazuję do weryfikacji tłumaczom oceniającym, czy tłumaczenie jest poprawne, dobrze oddaje nie tylko idee publikacji, ale też niuanse językowe oryginału. Poprawki sugerowane przez tłumaczy i innych recenzentów przekazuję autorowi/autorom, a potem sprawdzam, czy się do nich zastosowali, czyli czy poprawili tekst według sugestii specjalistów.
Następny etap mojej pracy to opracowanie edytorskie, czyli np. ustalenie objętości i zawartości kolejnego numeru czasopisma, formatu książki, kroju i rozmiaru używanych czcionek, dotyczy to zarówno tekstu głównego jak przypisów, tytułów rozdziałów i podrozdziałów, paginacji, czyli miejsca umieszczenia numerów stron, sposobu zamieszczania innych materiałów: spisu treści, bibliografii, ilustracji, tabel, wykresów, zdjęć, indeksów. Oceniam także przeznaczone do druku treści pod względem logicznym.
W przypadku czasopisma czy innej publikacji periodycznej sprawdzam, czy artykuły o podobnej treści/tematyce nie pojawiały się w poprzednich numerach, dobieram materiały tak, by były różnorodne i przyciągnęły jak największą liczbę czytelników, określam stosunek treści, zdjęć i ilustracji do zamieszczanych reklam. Dbam też o to, żeby poszczególne numery miały podobny układ treści i grafikę utrzymaną w jednym stylu. W przypadku książki sprawdzam np., czy tytuły rozdziałów i podrozdziałów są dobrze dobrane do ich treści, czy wyjaśnienia trudnych wyrazów/terminów naukowych są zrozumiałe, prosto objaśnione w przypisach, czy opisy ilustracji, zdjęć, tabel są pełne i mają dobrą numerację, np. zdjęcie nr 4 musi pojawiać się w tekście później, niż zdjęcie nr 3. Jeśli redaguję książkę, która nie jest specjalistycznym dziełem naukowym, a mam wykształcenie z dziedziny, której dotyczy, np. chemiczne, techniczne, biologiczne – sam zajmuję się sprawdzaniem merytorycznym tekstu.
Następnie opracowuję go pod względem językowym, czyli oceniam przystępność dla czytelnika i styl pisania, usuwam niepotrzebne zwroty obcojęzyczne i potoczne, jeśli mogłyby zniechęcić do dalszej lektury, a następnie odsyłam tak zredagowany tekst autorowi z propozycjami zmian i ulepszeń. Kiedy już wspólnie stwierdzimy, że tekst jest dopracowany, wysyłam go do korektora.
Razem z grafikiem ustalam, jak będzie wyglądać okładka, obwoluta i strona tytułowa, uwzględniając sugestie autorów. Kiedy wszystkie prace są już zakończone, zlecam druk. Jeśli redaguję książkę, uczestniczę w jej promocji, np. zlecam reklamę w mediach, sprawdzam jakie książki są najchętniej kupowane i na tej podstawie sugeruję właścicielowi, wydawnictwa wydawanie dzieł najbardziej poczytnych autorów.


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić obsługiwać programy do edycji tekstu i projektowania wyglądu stron książki, gazety lub czasopisma, np. InDesign, QuarkXPress, Scribus, umieć sprawnie komunikować się z autorami, grafikami, fotoedytorami i recenzentami, pilnować terminów, a przede wszystkim potrafić pracować pod presją czasu.


W mojej pracy ważna jest znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, bo dzięki niej mogę sprawnie porozumiewać się z zagranicznymi pisarzami, uczestniczyć w międzynarodowych targach książki, pomagać w redagowaniu tekstów obcojęzycznych książek i orientować się w jakości tłumaczeń.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność łatwego i precyzyjnego wypowiadania się w mowie i na piśmie,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w wydawnictwie, redakcji czasopisma lub gazety.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.