Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Dziennikarz

Piszę teksty prasowe, robię wywiady i reportaże.

Dziennikarz

Piszę teksty prasowe, robię wywiady i reportaże.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

W swojej pracy spotykam wielu niesamowitych ludzi, mogę jeździć po świecie w poszukiwaniu ciekawych tematów, każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Dzięki moim artykułom jestem w stanie zwrócić uwagę ludzi na ważne problemy społeczne, szerzyć wiedzę na istotne tematy, np. z zakresu ochrony zdrowia czy problemów środowiska, albo np. pokazywać piękno świata.

Czym się zajmuję?

Moja praca polega na dostarczaniu informacji z kraju i ze świata. Dzięki mnie ludzie poznają ciekawe fakty, poglądy i opinie. Najpierw muszę zgromadzić potrzebne informacje, odpytać świadków ważnych zdarzeń albo poprosić o opinię ekspertów z danej dziedziny. Do tego muszę być osobą komunikatywną, łatwo nawiązywać kontakt z innymi, potrafić słuchać oraz umieć tak zadawać pytania, żeby otrzymać wyczerpujące odpowiedzi. Ważne, by to, co piszę było zgodne z prawdą, dlatego zawsze powinienem umieć dotrzeć do źródła i pozyskać informacje z pierwszej ręki. 


Po zebraniu materiałów przychodzi pora na pisanie. Może to być dłuższy tekst: artykuł, wywiad, reportaż, albo krótka forma: wzmianka, notatka, felieton. Potrzebuję wiedzy o różnych gatunkach dziennikarskich i umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. Często pracuję w stresujących warunkach; bywa, że jakiś tekst musi być napisany jak najszybciej, najlepiej „na wczoraj”. To wymaga ode mnie odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu. Chcę, żeby moja praca miała wpływ na czytelników, żeby moje teksty ich poruszały, wywoływały emocje i poszerzały wiedzę o świecie. 


Co powinienem umieć? 

Muszę świetnie znać język polski, w tym zasady ortografii, gramatyki, składni i interpunkcji oraz umieć stosować rozmaite style wypowiedzi w zależności od potrzeb tekstu. Tylko wtedy efekty mojej pracy będą zrozumiałe i interesujące dla odbiorcy. 


Źródłem informacji jest dla mnie także Internet, w tym zagraniczne agencje informacyjne, serwisy naukowe czy wydania gazet w sieci. Muszę więc sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie i dobrze znać języki obce, nie tylko angielski. 
Jeśli lubię dreszczyk emocji, mogę zostać korespondentem w jakimś odległym kraju, który np. dotknęła susza, głód, wojna albo inna klęska żywiołowa. Dlatego potrzebna jest mi także wiedza o współczesnym świecie, o geografii, zależnościach politycznych i gospodarczych, funkcjonowaniu społeczeństw czy odmiennych kulturach, żeby móc rzetelnie opisywać i interpretować aktualne wydarzenia. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • dociekliwość,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odporność na stres,
  • kreatywność,
  • umiejętność łatwego wysławiania się.

Gdzie mogę pracować? 

Mam wiele możliwości realizowania swojej żyłki dziennikarskiej: mogę pracować w dzienniku/tygodniku/miesięczniku, pisać dla portalu internetowego, prowadzić własnego bloga albo być freelancerem, czyli wysyłać swoje teksty do wielu redakcji.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.