Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Tłumacz Polskiego Języka Migowego

Tłumaczę język mówiony na język migowy i język migowy na język mówiony.

Tłumacz Polskiego Języka Migowego

Tłumaczę język mówiony na język migowy i język migowy na język mówiony.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Coraz więcej instytucji dostrzega potrzeby osób niesłyszących i stara się ułatwić im korzystanie ze swoich usług. Dzięki mojej pracy świat osób słyszących staje się dla osób głuchych i głuchoniemych łatwiejszy do zrozumienia i bardziej przyjazny. To działa także w drugą stronę - takie osoby jak ja przybliżają słyszącym świat ciszy.

Czym się zajmuję?

Jestem tłumaczem Polskiego Języka Migowego, pomagam osobom głuchym i głuchoniemym w porozumiewaniu się ze słyszącymi. Moja pomoc jest potrzebna kiedy osoba niesłysząca nie potrafi odczytywać słów z ruchu warg oraz nie porozumiewa się za pomocą mowy. Zajmuję się wtedy tłumaczeniem na język migowy tego, co ktoś mówi do tej osoby, oraz przekładaniem na język mówiony tego, co ona wyraża przy pomocy znaków i gestów języka migowego. 


Jeśli pracuję w urzędzie, moja pomoc jest dla niesłyszących niezbędna do załatwienia różnych formalności, np. wyrobienia dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. Pracując w stacji telewizyjnej zajmuję się tłumaczeniem na język migowy filmów i programów telewizyjnych, spektakli teatralnych, transmisji wydarzeń sportowych. Nawet osoba potrafiąca czytać z ruchu warg może mieć problemy ze zrozumieniem tego, co dzieje się na ekranie telewizora, ponieważ kamera nie zawsze pokazuje zbliżenie twarzy mówiącej osoby, albo mówiący jest odwrócony, dlatego bez pomocy tłumacza zrozumienie fabuły wyświetlanego filmu, spektaklu albo przebiegu meczu jest dla osób niesłyszących bardzo trudne. 


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić sprawnie i dokładnie wykonywać znaki Polskiego Języka Migowego, tak aby osoba niesłysząca dobrze mnie rozumiała. Potrzebna mi także znajomość poprawnej polszczyzny, żeby precyzyjnie wyrazić w języku mówionym to, co osoba niesłysząca przekazuje w języku migowym. Ma to szczególne znaczenie podczas rozmów z lekarzem lub składania zeznań w sądzie. 


Muszę także pamiętać o przestrzeganiu kodeksu etyki tłumacza oraz o zachowaniu tajemnicy zawodowej: nie wolno mi dzielić się z nikim informacjami na temat osoby niesłyszącej, które poznałem podczas tłumaczenia jej rozmowy w urzędzie, placówce medycznej. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • odpowiedzialność,
  • rzetelność,
  • wyrozumiałość i cierpliwość wobec osób, którym służę pomocą,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • umiejętność jasnego i poprawnego formułowania i przekazywania myśli.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w między innymi: urzędach, sądach, placówkach medycznych, stacjach telewizyjnych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.