Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Lobbysta

Wywieram na organy władzy nacisk na utrzymanie lub zmianę określonych przepisów prawa.

Lobbysta

Wywieram na organy władzy nacisk na utrzymanie lub zmianę określonych przepisów prawa.


WERSJA żeńska