Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się sporządzaniem i analizowaniem dokumentów

W tej pracy dużo czasu poświęca się na czytanie i/lub pisanie dokumentów takich jak raporty, umowy, kosztorysy, oferty, źródła historyczne itd.