Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Lobbysta

Wywieram na organy władzy nacisk na utrzymanie lub zmianę określonych przepisów prawa.

Lobbysta

Wywieram na organy władzy nacisk na utrzymanie lub zmianę określonych przepisów prawa.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lobbując, czyli prowadząc działania na rzecz wprowadzenia lub usunięcia jakichś przepisów prawa, albo przeciwko uchwaleniu jakiegoś aktu prawnego, mam szansę być blisko zmian, które wpływają na życie całego społeczeństwa. Jest to zawód, w którym można zobaczyć owoce własnej pracy idąc po ulicy czy czytając gazetę. Umiejętności zawodowe przydają mi się też w życiu prywatnym - każdego potrafię przekonać do swoich racji.

Czym się zajmuję?

Jako lobbysta nawiązuję w imieniu podmiotów, które reprezentuję, kontakty z politykami lub przedstawicielami instytucji publicznych, żeby przedstawiać im powody, dla których powinni uchwalić takie, a nie inne przepisy, zaniechać ich uchwalania, albo utrzymać jakieś w mocy. W ten sposób bronię interesów indywidualnych klientów, grup lub organizacji, np. rolników, przedsiębiorców określonej branży, osób niepełnosprawnych, zwolenników parków narodowych itp. W mojej pracy istotna jest umiejętność „networkingu” – tworzenia sieci kontaktów i utrzymywania dobrych relacji. Dzięki temu zdobywam informacje na temat proponowanych zmian legislacyjnych, zanim jeszcze przyjmą one kształt projektów ustaw czy rozporządzeń. Wyposażony w argumenty przez moich mocodawców potrafię przekonująco uzasadnić, czy będą one dobrym rozwiązaniem dla grupy interesów, którą reprezentuję. Tworzę też listy interesariuszy, czyli osób, instytucji, podmiotów gospodarczych lub prawnych, które podejmują kluczowe decyzje w sprawie moich klientów albo mogą mieć na nie istotny wpływ.


Przygotowuję także pisma zawierające dokładnie opisane propozycje zmian w prawie, dlatego muszę posługiwać się poprawną polszczyzną i posiadać szeroką wiedzę z zakresu prawa, polityki i ekonomii, a także dziedzin, w zakresie których uprawiam lobbying - takich, jak górnictwo, ekologia czy hazard. Doradzam również moim klientom wybór najkorzystniejszych dla nich rozwiązań, które następnie będę prezentować politykom różnego szczebla. Moja praca nie kończy się na rozmowach z politykami lub po złożeniu pism w urzędach, czy biurach poselskich. Bywa, że biorę udział w posiedzeniach komisji unijnych, sejmowych lub senackich, radach miast, sejmikach wojewódzkich, zajmujących się rozpatrywaniem projektów zmian w prawie, żeby móc prezentować im propozycje nowych rozwiązań prawnych oraz ekspertyzy i opinie prawne.


Co powinienem umieć? 

Muszę bardzo dobrze orientować się w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, nie tylko polskich, ale też międzynarodowych i unijnych, oraz na bieżąco śledzić ich zmiany. Nie wymaga się jednak ode mnie ukończenia studiów prawniczych.


Znajomość ekonomii, geopolityki i prawa przydaje mi się, jeśli rozmawiając z politykami o zmianach w prawie chcę się odnieść do podobnych rozwiązań prawnych wprowadzonych w przeszłości w innych państwach, a przynoszących pozytywne skutki dla tamtejszej gospodarki lub społeczeństwa.
Warto podkreślić, że wymaga się ode mnie nienagannej postawy etycznej, a w trakcie mojej działalności absolutnie wykluczone są wszystkie formy przekupstwa czy oferowania pomocy za pomoc.
Muszę bardzo dobrze znać się na funkcjonowaniu naszego państwa, wiedzieć, jakie są kompetencje Sejmu, Senatu, sejmików wojewódzkich, burmistrzów, radnych, prezydentów miast oraz jacy politycy pracują w komisjach sejmowych zajmujących się rozpatrywaniem projektów ustaw z dziedziny, która interesuje moich klientów.
Umiejętność sprawnego korzystania z komputera przydaje mi się do wyszukiwania w sieci tekstów aktualnie obowiązujących polskich i europejskich aktów prawnych, do porównywania ustaw z różnych krajów, lub do przygotowywania elektronicznych wersji dokumentów, które opracowuję.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • opanowanie,
  • wytrwałość,
  • łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • uczciwość,
  • cierpliwość,
  • umiejętność logicznej argumentacji i skutecznego negocjowania,
  • umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach lobbingowych, organizacjach pozarządowych, wewnętrznych działach korporacji i wszelkich instytucjach zainteresowanych zmianą prawa we własnym interesie.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.