Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Fundraiser

Pozyskuję fundusze na działanie różnych organizacji i instytucji.

Fundraiser

Pozyskuję fundusze na działanie różnych organizacji i instytucji.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Pozyskując sponsorów dla instytucji edukacyjnych, naukowych, placówek medycznych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, sprawiam, że mogą one lepiej wspierać potrzebujących pomocy: zwierzęta, środowisko naturalne, chore dzieci, osoby ubogie lub ofiary katastrof. Darczyńcy zaś mogą dzięki mnie uczestniczyć w przedsięwzięciach naprawdę godnych ich wsparcia.

Czym się zajmuję?

Pracuję dla instytucji edukacyjnych, naukowych, placówek medycznych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, czyli takich, które nie są finansowane z budżetu państwa. Zajmuję się pozyskiwaniem środków finansowych, bez których te organizacje nie mogłyby działać, albo ich działanie byłoby bardzo ograniczone.


Szukam więc sponsorów, tworząc bazy danych zawierające informacje o firmach i osobach prywatnych, które moim zdaniem mogłyby przekazać nam fundusze. Potencjalnych darczyńców wybieram, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, to, jakie akcje i instytucje już wspierają, i jaki wizerunek chcą budować w mediach, np. przedstawiają się jako firma/osoba pomagająca bezdomnym zwierzętom, dzieciom chorym na nieuleczalne choroby. Mając takie dane mogę tworzyć plany potencjalnej współpracy z darczyńcami.
Jednak zanim spotkam się z osobą bądź firmą, którą chcę prosić o wsparcie, muszę się dobrze przygotować, nie tylko wiedzieć jak najwięcej o potencjalnym sponsorze, ale również jasno i zrozumiale tłumaczyć, jakie są cele i misja organizacji, dla której pracuję, na co zbieram pieniądze, jak będą wykorzystane. Aby dotrzeć z prośbą o pomoc do nowych darczyńców, wykorzystuję różne sposoby: kontakt telefoniczny, mejlowy, wysyłanie tradycyjnych listów, osobiste spotkania, darmową reklamę w lokalnych mediach.
W mojej pracy ważne jest nie tylko szukanie nowych darczyńców, ale i dbanie o dobre kontakty z tymi, którzy już nas wspierają i nakłanianie ich do przekazywania kolejnych darowizn, aby zapewnić stabilność finansową organizacji, dla której pracuję. Ważne jest m.in., aby po realizacji konkretnego zadania poinformować sponsorów, na co konkretnie przeznaczyliśmy ich pieniądze, i docenić ich, np. wysyłając list z podziękowaniami, umieszczając tabliczkę z nazwiskiem/nazwą firmy na budynku, którego budowę wsparli, albo naklejkę z taką informacją na kupionym za ich pieniądze sprzęcie medycznym.


Co powinienem umieć? 

Muszę dobrze znać się na obsłudze komputera i innego sprzętu biurowego: faksu, drukarki, skanera, kserokopiarki, gdyż wykorzystuję go na co dzień.


Muszę znać przepisy dotyczące działalności organizacji różnego typu, organizacji zbiórek na konkretny cel, pozyskiwania sponsorów. Muszę też wiedzieć, jak wypełniać i rozliczać wnioski o dofinansowanie z różnych funduszy polskich i europejskich, bo to też należy do moich obowiązków.
Muszę znać się na ekonomii, żeby móc oceniać, jakie są potrzeby finansowe organizacji, dla której pracuję, wiedzieć, skąd mogę pozyskiwać wsparcie: prywatni sponsorzy, darowizny od firm, polskie, europejskie, np. szwajcarskie albo norweskie, i unijne programy pomocowe, oceniać szanse na otrzymanie środków, przedstawiać potencjalnym sponsorom sposoby wykorzystania ich pieniędzy, planować długotrwałą współpracę.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • zdolności organizacyjne,
  • zdolności przekonywania,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • uprzejmość,
  • umiejętność słuchania innych,
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach z różnych branż. Mogę też być freelancerem i realizować zlecenia dla różnych klientów. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.