Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka sterylizacji medycznej

Zajmuję się dezynfekcją i sterylizacją sprzętu i wyrobów medycznych.

Specjalistka sterylizacji medycznej

Zajmuję się dezynfekcją i sterylizacją sprzętu i wyrobów medycznych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Wykonując moją pracę starannie i sumiennie mam wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów i personelu placówek medycznych oraz klientów gabinetów kosmetycznych i salonów tatuażu. Na co dzień mam do czynienia z zaawansowanym sprzętem i technologiami i mogę doskonalić swoje umiejętności w branży.

Czym się zajmuję?

Dezynfekcja, która polega na niszczeniu drobnoustrojów chorobotwórczych, znajdujących się na różnych przedmiotach, sprawia, że zniszczone zostają ich formy wegetatywne, ale formy przetrwalnikowe przetrwają, i sterylizacja, która niszczy także formy przetrwalnikowe np. wirusów, bakterii, grzybów, prątków, to sposoby pozbywania się drobnoustrojów. Pozbawione mikrobów otoczenie jest szczególnie istotne tam, gdzie łatwo o zakażenie: w szpitalach, przychodniach, gabinetach stomatologicznych i zabiegowych, ale także w salonach kosmetycznych i tatuażu. Usuwaniem bakterii, wirusów i grzybów niebezpiecznych dla zdrowia ludzi korzystających z wielorazowego sprzętu medycznego, kosmetycznego, czy urządzeń do robienia tatuaży, zajmują się specjaliści tacy, jak ja, czyli specjaliści sterylizacji medycznej. 


Czym dokładnie się zajmuję? Oceniam, które wyroby medyczne albo sprzęt należy poddać dezynfekcji, a które sterylizacji i jakie metody będą skuteczne w konkretnym przypadku. Jeśli jest taka potrzeba, przed myciem i odkażaniem demontuję narzędzia medyczne, takie jak endoskopy, a po czyszczeniu z powrotem je składam w całość. Obsługuję specjalistyczne maszyny służące do mycia, dezynfekcji i sterylizacji, takie jak autoklawy, suche sterylizatory, myjnie-dezynfektory, maceratory do utylizacji jednorazowych naczyń i sprzętu takiego, jak kaczki, baseny, pieluchy. Na bieżąco sprawdzam ich sprawność, oceniam, czy działają tak, jak powinny, czy proces mycia i odkażania przebiega prawidłowo, zgodnie z założonymi parametrami, takimi jak czas, wilgotność czy temperatura i na tej podstawie decyduję, czy można ich używać, czy też należy wezwać serwisantów, którzy wymienią zużytą część albo usuną usterkę. Narzędzia, bieliznę operacyjną i materiały opatrunkowe dzielę na pakiety, a następnie dezynfekuję lub sterylizuję. Po przeprowadzeniu odkażania sprzętu i złożeniu go w całość sprawdzam, czy jest sprawny i personel medyczny może go używać bez obaw o własne bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów. Do moich obowiązków należy też przygotowanie roztworów, których będę używać do mycia i dezynfekcji. 


Co powinnam umieć? 

Muszę umieć obliczać, ile sypkich lub ciekłych koncentratów użyć, aby uzyskać roztwór o pożądanym stężeniu oraz kalkulować czas sterylizacji w zależności od objętości pakietów i rodzaju sterylizowanego materiału. 


Muszę potrafić rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne poddawane sterylizacji lub dezynfekcji, takie jak narzędzia chirurgiczne, endoskopy, zestawy zabiegowe, protezy ortopedyczne, znać ich budowę i funkcje. Muszę wiedzieć, z jakich materiałów są wykonane oraz które z nich są odporne na czynniki wykorzystywane podczas mycia, dezynfekcji i sterylizacji, takie jak środki chemiczne, wysoka temperatura, gazy techniczne, promieniowanie. Muszę znać rodzaje opakowań używanych do pakowania sprzętu medycznego i wiedzieć, których można używać w jakiej metodzie dezynfekcji lub sterylizacji. 
Muszę potrafić prowadzić dokumentację z przeprowadzonej sterylizacji, mycia i dezynfekcji oraz znać przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać w pracy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • staranność,
  • spostrzegawczość,
  • precyzyjność,
  • opanowanie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych szpitalach, gabinetach stomatologicznych, w zakładach produkcji wyrobów medycznych, w gabinetach kosmetycznych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.