Zdjęcie zawodu
W. męska

Podoficerka sił zbrojnych

Dowodzę oddziałem żołnierzy.

Podoficerka sił zbrojnych

Dowodzę oddziałem żołnierzy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dowodząc oddziałem żołnierzy dbam o bezpieczeństwo naszego kraju. Żołnierze pełnią swoje obowiązki nie tylko w czasie wojny, cały czas dbają o swoją sprawność i dobre wyszkolenie, żeby móc podczas pokoju pomagać np. przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Czym się zajmuję?

Dokładny zakres moich obowiązków zależy od stanowiska, które zajmuję – np. podoficer zaopatrzenia zajmuje się wydawaniem z magazynów broni, amunicji, mundurów oraz ich ewidencjonowaniem, pomocnik dowódcy plutonu zwołuje zbiórki żołnierzy wchodzących w skład plutonu, wydaje instrukcje dowódcom drużyn, asystuje dowódcy plutonu, dowódca drużyny, obsługi lub załogi musi wiedzieć, gdzie w danym momencie znajdują się jego żołnierze, odpowiada za ich dobre wyszkolenie, sprawność fizyczną, zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i mundury.


Jednym z najważniejszych zadań, z którymi muszę się zmierzyć, jest dbanie o to, aby podlegli mi żołnierze byli w każdej chwili gotowi do wykonywania zadań bojowych, dlatego kieruję ich na różnego rodzaju specjalistyczne kursy. Tylko dobrze wyszkolony żołnierz jest w stanie sprawnie działać w warunkach bojowych, np. podczas zagranicznych misji w krajach, w których nadal trwają wojny. Muszę też dbać rozwijanie własnych umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych kursach, szkoleniach, manewrach.
Odpowiadam nie tylko za wypełnianie własnych obowiązków, ale też za poczynania moich żołnierzy. Muszę reagować na każdy przypadek łamania dyscypliny przez moich podwładnych, np. opuszczenie terenu jednostki wojskowej bez pozwolenia. Przeprowadzam kontrole porządku w salach żołnierskich, wyposażenia i umundurowania żołnierzy, sprawności sprzętu: samochodów, środków łączności, pojazdów bojowych, poziomu wyszkolenia i sprawności żołnierzy.


Co powinnam umieć? 

Żołnierze muszą przestrzegać wielu regulaminów: regulaminu ogólnego i regulaminu musztry, ceremoniału wojskowego, kodeksu honorowego żołnierza, dlatego muszę sama je znać, żeby móc np. poprawiać tych moich podwładnych, których wygląd odbiega od regulaminu: krzywo założony beret, niedopięty mundur.


Muszę też mieć dobrze wyćwiczone umiejętności praktyczne, niezbędne w wojsku: strzelanie z różnych rodzajów broni, prowadzenie pojazdów bojowych.
Muszę znać język angielski, żeby móc brać udział w międzynarodowych manewrach i szkoleniach, wyjeżdżać na zagraniczne misje wojskowe, czytać anglojęzyczną literaturę fachową oraz dokumentację techniczną sprzętu wojskowego.
Znajomość ukształtowania terenu, na którym odbywają się ćwiczenia, manewry lub misje wojskowe przydaje mi się, żeby móc np. wybrać dla mojego oddziału najbezpieczniejszą i najkrótszą drogę ucieczki, określić, gdzie najlepiej przygotować zasadzkę na wroga oraz którędy prowadzić natarcie.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • odpowiedzialność,
  • odwaga,
  • uczciwość,
  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • zdolności przywódcze,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność delegowania zadań,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Wojsku Polskim. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.