Zdjęcie zawodu
W. męska

Szeregowa

Służę w obronie swojego kraju. Uczestniczę w ćwiczeniach przygotowujących mnie do odpierania ataków wroga. W czasie konfliktów zbrojnych biorę udział w operacjach wojskowych w kraju lub za granicą.

Szeregowa

Służę w obronie swojego kraju. Uczestniczę w ćwiczeniach przygotowujących mnie do odpierania ataków wroga. W czasie konfliktów zbrojnych biorę udział w operacjach wojskowych w kraju lub za granicą.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Żołnierz to szanowany zawód, bo dzięki mojej pracy obywatele mogą czuć się bezpieczni. Ciągłe ćwiczenia sprawiają, że mam świetną kondycję. Chociaż nierzadko ryzykuję własne zdrowie i życie, chronienie mojego kraju jest dla mnie powodem do dumy. Nie bez znaczenia jest także wczesna emerytura – mogę zakończyć służbę już po przepracowaniu w armii 25 lat.

Czym się zajmuję?

Głównym zadaniem każdego żołnierza jest obrona kraju. Biorę udział w ćwiczeniach, a w sytuacjach konfliktów – także w operacjach zbrojnych na terenie własnego lub obcego państwa. Mam zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i odeprzeć ewentualny atak wroga. 


Uczestniczę także w misjach pokojowych w krajach dotkniętych konfliktem. Dbam wówczas o porządek i pomagam ludności, dostarczając żywność i pomoc humanitarną. Regularnie biorę udział w ćwiczeniach na poligonie, gdzie doskonalę obsługę broni i sprzętu wojskowego. Przechodzę szkolenia z zakresu walki wręcz i udzielania pierwszej pomocy. 
Ale moja praca nie polega tylko i wyłącznie na walce. W przypadku klęsk żywiołowych udzielam pomocy ofiarom i pomagam usuwać zniszczenia. Nie mam stałego miejsca zamieszkania. Jednostka wojskowa zapewnia mnie i mojej rodzinie mieszkanie w miejscu, gdzie akurat jestem potrzebna. To oznacza przymusowe przeprowadzki, które na szczęście nie są częste. 
Muszę też bezwzględnie słuchać rozkazów, inaczej grozi mi sąd. Ale jeśli dobrze wypełniam swoje obowiązki, mogę awansować na wyższy stopień wojskowy, co wiąże się z podwyżką wynagrodzenia i dodatkowymi przywilejami. 
Do wykonywania mojej pracy potrzebuję nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, niezbędna jest też wiedza z wielu dziedzin, a także ciągłe rozwijanie posiadanych umiejętności. 


Co powinnam umieć? 

Muszę umieć obsługiwać specjalistyczny sprzęt wojskowy, taki jak: samochody, broń, środki łączności, pojazdy bojowe. 


Muszę znać regulaminy i przepisy prawa, których mam przestrzegać podczas wypełniania moich obowiązków. 
Żeby móc zostać żołnierką, muszę mieć co najmniej 18 lat, posiadać odpowiednią kondycję fizyczną i psychiczną, niezbędną do pełnienia służby w wojsku, mieć polskie obywatelstwo, ukończyć co najmniej szkołę podstawową i nie być skazaną za przestępstwo umyślne.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • systematyczność,
  • spostrzegawczość,
  • odporność na stres,
  • sumienność,
  • ścisłe przestrzeganie poleceń przełożonych,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • wytrwałość,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Wojsku Polskim. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.