ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Biegły rewident

Prowadzę kontrole sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych, audyty, wydaję ekspertyzy i opinie ekonomiczne.

Biegły rewident

Prowadzę kontrole sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych, audyty, wydaję ekspertyzy i opinie ekonomiczne.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy firmy i instytucje wiedzą, czy prawidłowo prowadzą księgi rachunkowe, czy sytuacja finansowa przedstawiona w dokumentach jest zgodna ze stanem faktycznym i czy mają odpowiedni kapitał na realizację swoich planów.

Czym się zajmuję?

Każda firma i instytucja musi prowadzić księgowość, sporządzać plany swojej działalności i rozliczać się z jej efektów. Tworzy więc sprawozdania finansowe, rozlicza podatki, granty i dotacje. Czasami trzeba sprawdzić, czy te rozliczenia są prowadzone prawidłowo. Wtedy do akcji wkracza ekspert taki, jak ja, czyli biegły rewident. 


Badam sprawozdania finansowe spółek i instytucji, sprawdzam, czy zostały przygotowane w sposób wiarygodny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ten sposób weryfikuję, czy oceniana jednostka przedstawia swoją sytuację finansową oraz wypracowany wynik finansowy zgodnie z prawdą. Wykorzystuję też i zabezpieczam dowody niezbędne do opracowania raportu z mojej pracy. 
Mogę zajmować się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych, przygotowywaniem ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych oraz prowadzeniem doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości. 
Jako biegły rewident przygotowuję też raporty i wydaję opinie dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzam rewizje finansowe. Rewizja finansowa, oprócz weryfikacji sprawozdania finansowego polega na wskazaniu wszystkich nieprawidłowości i niezgodności ze stanem faktycznym, istniejących w księgach rachunkowych i innych dokumentach oraz na dokonaniu niezbędnych poprawek. Oprócz tego, jako biegły rewident mogę prowadzić postępowania likwidacyjne i upadłościowe oraz przeprowadzać szkolenia w zakresie rachunkowości. 


Co powinienem umieć?

Żeby właściwie kontrolować sprawozdania finansowe firm i instytucji oraz ich księgi rachunkowe, to znaczy oceniać, czy wszystkie koszty oraz przychody zostały właściwie policzone, czy zapłacono podatki o należytej wysokości, wykazano wszystkie straty,… muszę znać się na ekonomii i matematyce. 


Ta wiedza przydaje mi się również, gdy przygotowuję ekspertyzy pokazujące, w jaki sposób można zwiększyć przychody firmy, jak lepiej zorganizować pracę działu księgowości, jak dostosować plan działalności do warunków rynkowych. 
Muszę umieć sprawnie korzystać z komputera, żeby czytać i analizować dokumenty księgowe prowadzone w formie elektronicznej, tworzyć raporty i sprawozdania z mojej pracy, szukać w sieci treści obowiązujących przepisów prawa podatkowego, cywilnego. 
Aby uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta muszę mieć wyższe wykształcenie, odbyć praktykę i aplikację, zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej oraz egzamin dyplomowy i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • uczciwość,
  • obiektywność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • sumienność,
  • cierpliwość,
  • samodzielność,
  • zachowywanie tajemnicy informacji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się przeprowadzaniem audytów finansowych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.