Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista fuzji i przejęć

Przygotowuję kalkulacje i dokumenty niezbędne do połączenia dwóch firm lub do wykupienia jednego przedsiębiorstwa przez inne.

Specjalista fuzji i przejęć

Przygotowuję kalkulacje i dokumenty niezbędne do połączenia dwóch firm lub do wykupienia jednego przedsiębiorstwa przez inne.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo każda fuzja czy przejęcie jest inne, wymaga indywidualnego podejścia, nie ma tu miejsca na nudę czy rutynę. Na co dzień mam do czynienia z dużymi, często międzynarodowymi korporacjami, często muszę podróżować, nawet bardzo daleko. Wykorzystywanie moich zdolności analitycznych przy ocenianiu opłacalności takiej transakcji sprawia mi wiele satysfakcji. Swoje umiejętności wykorzystuję także w życiu prywatnym, np. oceniając opłacalność jakiegoś zakupu czy inwestycji.

Czym się zajmuję?

Doradzam firmom w procesie łączenia, czyli fuzji kilku podmiotów gospodarczych, albo gdy jakaś firma chce przejąć inne przedsiębiorstwo. Przygotowuję też dokumenty niezbędne w trakcie tego procesu. Firmy decydują się na przejęcia lub fuzje, żeby rozwijać swój biznes, zdobywać nowe rynki, rozszerzyć działalność o nowe obszary. Niektórzy chcą w ten sposób pozyskać wartościowe maszyny, technologie produkcji, znaki towarowe czy rynki zbytu. Inne chcą zmniejszyć uzależnienie od konkretnego dostawcy półproduktów, części lub materiałów, albo obniżyć koszty stałe działalności, takie jak księgowość, kadry czy dział badań i rozwoju. 


Do moich zadań należy ocena, jakie konsekwencje będzie mieć przejęcie lub fuzja z konkretnym przedsiębiorstwem. Kalkuluję, jaki może to przynieść zysk mojemu klientowi, a jakie koszty będzie musiał ponieść, np. w zakresie zmiany organizacji pracy, zmian w dokumentach firmowych, czy siatce wynagrodzeń. Oceniam też, jakie ryzyko wiąże się z fuzją lub przejęciem. Wszystkie zgromadzone dane muszę umieć odpowiednio zinterpretować i przedstawić właścicielom lub zarządowi firmy w prosty i czytelny sposób. Gdy już klient podejmie decyzję co do fuzji lub przejęcia, przygotowuję wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Co powinienem umieć? 

W mojej pracy bardzo ważna jest znajomość makro- i mikroekonomii, statystyki i sprawozdawczości finansowej oraz umiejętność wyceny środków trwałych przedsiębiorstwa, jego zobowiązań, akcji i obligacji. 


Muszę znać się na rodzajach fuzji i przejęć, potrafić oceniać ryzyko związane z tymi procesami i korzyści, jakie mogą przynieść konkretnej firmie oraz wiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne, aby zgodnie z prawem przeprowadzić taki proces. 
Muszę świetnie znać się na prawie podatkowym oraz znać przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, ulg, rozliczeń i rozmaitych opłat i danin. 
W pracy wykonuję wiele obliczeń, muszę więc bardzo dobrze znać matematykę, a zwłaszcza statystykę i rachunek prawdopodobieństwa. 
W mojej pracy ważna jest dobra znajomość języka angielskiego, zwłaszcza jeśli zajmuję się fuzjami i przejęciami zagranicznych firm lub pracuję w międzynarodowym przedsiębiorstwie. Posługiwanie się tym językiem pozwala mi też czytać anglojęzyczną literaturę fachową i śledzić w sieci światowe nowinki z mojej branży. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • samodzielność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem finansowym i strategicznym, bankach inwestycyjnych, kancelariach prawnych specjalizujących się w fuzjach i przejęciach. Mogę też pracować w działach fuzji i przejęć firm z różnych branż. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.