Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista do spraw rozliczeń

Wystawiam faktury dla klientów na podstawie przygotowanych i przeanalizowanych danych.

Specjalista do spraw rozliczeń

Wystawiam faktury dla klientów na podstawie przygotowanych i przeanalizowanych danych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię pracować z liczbami i robię to bez wysiłku. W pracy podoba mi się to, że mam jasno określone terminy wykonania zadań i w związku z tym łatwo mi ustalić priorytety. Na co dzień pracuję na kilku różnych systemach informatycznych i mogę stale podnosić swoje kompetencje cyfrowe. Dzięki terminowemu i prawidłowemu wykonywaniu obowiązków wpływam na pozytywny wizerunek mojej firmy jako solidnego kontrahenta.

Czym się zajmuję?

Na co dzień zajmuję się wystawianiem faktur dla klientów firmy, w której pracuję. Wprowadzam do systemu komputerowego dane, na podstawie których będzie wystawiona faktura, weryfikuję ich poprawność, generuję dokument i wysyłam go do klienta drogą elektroniczną albo pocztą po wydrukowaniu. Jeśli w wystawionej fakturze zdarzą się błędy, takie jak zła cena jednostkowa, ilość towaru, czy całkowita należność, muszę wystawić fakturę korygującą. W przypadku błędów w danych klienta, czyli wtedy, kiedy zmienia się co innego niż kwota na fakturze, wystawiam notę korygującą, ale najczęściej robi to sam klient. 


Ponieważ biorę odpowiedzialność za poprawność wystawianych faktur, muszę umieć policzyć należne mojej firmie kwoty samodzielnie w Excelu lub na kalkulatorze. Na ogół tego nie robię, ale w sytuacji problemowej, gdy klient dzwoni z reklamacją, potrafię szybko sprawdzić, czy rzeczywiście faktura zawiera błąd, a jeśli tak, to z czego on wyniknął. Ważne, bym umiał spokojnie rozmawiać z klientem i wyjaśnić mu sytuację.


W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, mogę współpracować z działem księgowości, wsparcia sprzedaży albo z działem handlowym. W mojej pracy niezbędna jest podstawowa wiedza na temat księgowości. Muszę też swobodnie obsługiwać systemy informatyczne, na jakich pracuje moja firma. Często też przygotowuję różne raporty, analizuję dane i wyciągam z nich wnioski, które przedstawiam przełożonym. Poszukuję usprawnień mojej pracy i dzielę się wiedzą z innymi współpracownikami. 


Co powinienem umieć? 

W codziennej pracy muszę znać matematykę, sprawnie korzystać z komputera, znać podstawy księgowości oraz zasady pracy w programie Excel przynajmniej w średnim stopniu. Muszę umieć analizować posiadane dane, wyłapywać błędy lub braki informacji, sporządzać raporty. 


Przydaje się też ogólna wiedza na temat produktów i usług oferowanych przez mojego pracodawcę oraz obowiązujących przepisów regulujących wystawianie faktur w tej dziedzinie. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność logicznego myślenia,
  • zdolności analityczne,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • terminowość,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • asertywność,
  • komunikatywność. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w każdym przedsiębiorstwie państwowym lub prywatnym, w którym wystawiane są faktury za towary lub usługi. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.