Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista ds. przetargów

Wyszukuję ogłoszenia przetargowe i przygotowuję dla firm oferty udziału w przetargach.

Specjalista ds. przetargów

Wyszukuję ogłoszenia przetargowe i przygotowuję dla firm oferty udziału w przetargach.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo jestem trochę jak detektyw, i stale mogę wykorzystywać moje zdolności analityczne. Największą satysfakcję czuję, kiedy firmie, dla której pracuję uda się wygrać przetarg, którego ofertę wyszukałem.

Czym się zajmuję?

Jako specjalista do spraw przetargów dbam o to, żeby firma, w której jestem zatrudniony, zgłaszała się do udziału w przetargach, czyli prościej mówiąc konkursach dotyczących kupna, sprzedaży, wykonania jakiejś usługi lub konkretnych robót, i zawsze miała konkurencyjną ofertę. Firma lub instytucja ogłaszająca przetarg przygotowuje ogłoszenie, w którym ustala wartość zamówienia i warunki jego realizacji, a także, czy jest to przetarg otwarty, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, czy zamknięty, gdy do udziału zapraszane są tylko wybrane firmy, spełniające określone wymogi. 


Moim zadaniem jest wyszukiwanie przetargów, w których może wziąć udział nasza firma. Taki przetarg powinien być dochodowy, a z drugiej strony moja firma musi spełniać określone w nim warunki. Do wyszukiwania przetargów korzystam z serwisów gospodarczych i portali branżowych, a także z wyszukiwarki Urzędu Zamówień Publicznych. Po wstępnym wyborze ofert przygotowuję kalkulacje cenowe, czyli wyliczam, za jaką kwotę możemy terminowo i solidnie wykonać konkretne zlecenie. Dlatego muszę świetnie orientować się w bieżących cenach potrzebnych nam materiałów i robocizny. W tym celu tworzę i stale uaktualniam bazy danych zawierające wszystkie informacje dotyczące zakończonych i aktualnych przetargów, ich zwycięzców, konkurencyjnych firm, cen usług i materiałów. Przy każdym przetargu oceniam także, czy jesteśmy w stanie zrealizować go sami, czy też będziemy potrzebować wsparcia podwykonawców. 
Po sporządzeniu kalkulacji i uzyskaniu aprobaty zarządu mojej firmy przygotowuję komplet dokumentów przetargowych sprawdzając, czy wszystkie są prawidłowo wypełnione. Dbam też o terminowe złożenie oferty przetargowej, bo nawet najlepsza nie zostanie uwzględniona w postępowaniu, jeśli wpłynie do zamawiającego po ustalonym w ogłoszeniu terminie. Później monitoruję przebieg postępowania przetargowego i sprawdzam wyniki przetargów, do których się zgłosiliśmy. Jeśli wygrywamy, opracowuję szczegóły umowy z zamawiającym, w tym możliwość zmian jej warunków, jeśli np. nagle wzrosną ceny materiałów albo z powodu załamania pogody trzeba będzie przesunąć w czasie termin wykonania zadania przetargowego. Odpowiadam za dotrzymywanie wszystkich ustalonych terminów i prowadzę korespondencję z zamawiającym. 


Co powinienem umieć? 

Muszę biegle znać ustawę Prawo zamówień publicznych, potrafić przygotowywać dokumentację przetargową oraz umowy z dostawcami materiałów i podwykonawcami. Muszę potrafić oceniać, które z ofert przetargowych są korzystne dla naszej firmy i mogą przynieść nam zysk. 


Muszę potrafić wyszukiwać w sieci oferty przetargowe, tworzyć bazy danych zawierające informacje o odbytych przetargach, naszych konkurentach, potencjalnych dostawcach i podwykonawcach oraz cennikach materiałów i usług, posługiwać się programami do sporządzania kosztorysów oraz przygotowywać elektroniczne wersje wszystkich niezbędnych dokumentów. 
Pracodawcy często wymagają ode mnie wykształcenia związanego z branżą, w której działa ich firma. Dzięki temu znam specyfikę działania przedsiębiorstwa, co pomaga mi w wyszukiwaniu najlepszych ofert przetargowych i kalkulowaniu kosztów ich realizacji. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • uczciwość,
  • podzielność uwagi,
  • dobra pamięć,
  • dokładność,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • nieszablonowe myślenie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie we wszystkich firmach, które regularnie uczestniczą w przetargach i w ten sposób zdobywają zamówienia.  


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.