Zdjęcie zawodu
W. męska

Salowa

Dbam o czystość placówek medycznych.

Salowa

Dbam o czystość placówek medycznych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy w szpitalach, sanatoriach i innych placówkach medycznych jest czysto, wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z chorymi są odpowiednio dezynfekowane, a odpady właściwie oznakowane i utylizowane. Poprawiam w ten sposób bezpieczeństwo i komfort samych pacjentów i opiekującego się nimi personelu medycznego.

Czym się zajmuję?

Dbam o przestrzeganie obowiązującego w moim miejscu pracy planu higieny, który określa kolejność, rodzaj czynności i liczbę ich powtórzeń w ciągu dnia oraz jasno określa, kto ma się zajmować sprzątaniem konkretnych pomieszczeń. Na ogół sprzątam i dezynfekuję pomieszczenia chorych, pomieszczenia wspólne, jak łazienki, oraz zabiegowe, np. w obrębie bloków operacyjnych. Czyszczę podajniki na mydło, papier toaletowy oraz preparaty dezynfekcyjne i uzupełniam te środki czystości. Myję i dezynfekuję łóżka chorych, szafki oraz inne sprzęty znajdujące się w otoczeniu pacjenta, np. stołki, stojaki na kroplówki. 


Oprócz tego czyszczę sprzęt używany do utrzymania higieny pacjenta, taki jak baseny, kaczki, nocniki, miski. Zajmuję się także zdejmowaniem brudnej pościeli, zbieraniem jej z sal chorych i transportem do pralni lub miejsca odbioru, a niekiedy praniem, dezynfekcją i sterylizacją. Opróżniam kosze, pojemniki na odpady medyczne i gospodarcze, dbam też o ich odpowiednią, zgodną z przepisami utylizację. Muszę więc wiedzieć, jakie obowiązują oznakowania kodów odpadów oraz kolory worków przypisanych do tych kodów w moim miejscu pracy. 
Po skończonym sprzątaniu wszystkie środki czystości oraz preparaty dezynfekujące odnoszę w wyznaczone miejsce, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Wypełniam też niezbędną dokumentację zawierającą informacje o wykonanej pracy: umytych i zdezynfekowanych pomieszczeniach, sprzętach, zutylizowanych odpadach, użytych środkach chemicznych.


Co powinnam umieć?

W pracy posługuję się mopem, ścierką, korzystam z wózka roboczego, który mieści wiadro z wyżymaczką, uchwyt na worki foliowe, półkę na środki czystości i preparaty dezynfekujące, urządzeń czyszczących parą wodną i przeznaczonych do mycia i dezynfekcji termicznej szpitalnych przedmiotów wielokrotnego użytku, maszyn czyszczących podłogi, muszę więc znać się na ich obsłudze. 


Muszę także potrafić przygotowywać roztwory robocze ze stężonych preparatów dezynfekcyjnych oraz koncentratów środków czystości. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • sumienność,
  • samodzielność,
  • cierpliwość,
  • zamiłowanie do ładu i porządku,
  • zdolność do szybkiej zmiany czynności.

Gdzie mogę pracować?

Mogę zajmować się utrzymaniem czystości w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz sanatoryjno-uzdrowiskowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.