Zdjęcie zawodu
W. męska

Sanitariuszka szpitalna

Pomagam w pielęgnowaniu chorych i utrzymuję czystość w szpitalu.

Sanitariuszka szpitalna

Pomagam w pielęgnowaniu chorych i utrzymuję czystość w szpitalu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy pacjenci w szpitalu mają zapewnioną podstawową opiekę, są czyści, karmieni i przebierani w zależności od potrzeb, terminowo przewożeni na badania i zabiegi, a w szpitalu utrzymywana jest należyta czystość, ład i porządek.

Czym się zajmuję?

Pomagam lekarzom i pielęgniarkom w pielęgnowaniu chorych. Dbam o pacjentów: układam ich na szpitalnych łóżkach w pozycjach zapobiegających odleżynom, pomagam im w myciu, czesaniu, kąpieli, zmianie bielizny, karmię tych chorych, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie ze zjedzeniem posiłku, pomagam też w przygotowaniu pacjentów do zabiegów operacyjnych: myję ich, przypominam o zdjęciu biżuterii, wyjęciu protez zębowych. Do moich obowiązków należy też transport chorych z izby przyjęć na oddział szpitalny, z oddziału na salę operacyjną, albo na badania diagnostyczne, dobierając środek transportu do potrzeb i stanu pacjenta. 


Oprócz tego dbam o utrzymanie w czystości szpitalnych pomieszczeń: sal chorych, sal operacyjnych, korytarzy, gabinetów zabiegowych, dyżurek pielęgniarskich, używając do tego odpowiednich środków czystości i preparatów do dezynfekcji. Segreguję odpady medyczne, np. zużyte opatrunki, gaziki, strzykawki, i komunalne zgodnie z zasadami BHP i ochrony środowiska. Pomagam także, jeśli pacjent z jakiegoś powodu zachowuje się agresywnie i jest niebezpieczny dla siebie, personelu lub innych pacjentów. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać podstawy anatomii i fizjologii człowieka, wiedzieć, jak opiekować się chorymi po urazach, unieruchomionymi, po zabiegach ortopedycznych czy neurologicznych, mającymi problemy z samodzielnym poruszaniem się, w podeszłym wieku - muszę umieć ich myć, karmić i układać w łóżku tak, by zminimalizować ból i możliwość powstania odleżyn. Muszę potrafić udzielać pierwszej pomocy i wiedzieć, kogo mam powiadomić, jeśli któryś z pacjentów nagle gorzej się poczuje, oraz wiedzieć, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy, aby np. nie zarazić się w trakcie pielęgnacji pacjentów. 


Muszę znać techniki słania łóżek, mycia chorych i zmiany bielizny oraz karmienia i pojenia pacjentów. Podczas pracy wykorzystuję rozmaity sprzęt: nosze, wózki inwalidzkie, kaczki i baseny, rolki ułatwiające przenoszenie chorych z łóżka na nosze transportowe, agregaty do czyszczenia podłóg, lampy do dezynfekcji UV, wózki do przewożenia materiałów biologicznych, muszę więc wiedzieć, jak go prawidłowo używać. 
Przydaje mi się wiedza z chemii, żeby wiedzieć, które z nich stosujemy na jakie powierzchnie, które wymagają pozostawienia przez określony czas, a które można od razu zmyć, które można łączyć ze sobą, a które przy takim połączeniu wytworzą np. trujące opary.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odpowiedzialność,
  • empatia,
  • cierpliwość,
  • odporność emocjonalna,
  • komunikatywność,
  • serdeczność,
  • dokładność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, hospicjach, ośrodkach rehabilitacji leczniczej. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.