Mapa Karier v 4.0.0

Zawody mające mały kontakt z ludźmi

Praca samodzielna, bez współpracowników lub we współpracy z kilkoma stałymi osobami