Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka teledetekcji

Gromadzę, przetwarzam i analizuję dane ze zdjęć satelitarnych, lotniczych, wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne i pozyskanych podczas lotniczego skaningu laserowego.

Specjalistka teledetekcji

Gromadzę, przetwarzam i analizuję dane ze zdjęć satelitarnych, lotniczych, wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne i pozyskanych podczas lotniczego skaningu laserowego.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że badając dane dostarczane przez drony, samoloty i satelity pomagam poszerzać wiedzę o planecie, którą zamieszkujemy. Dziedzina, w której działam stale się rozwija, więc i ja ciągle poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę. Dodatkowo zawsze wiem, jaka będzie pogoda i czy w danym dniu warto podlewać ogródek.

Czym się zajmuję?

Jestem specjalistką od obróbki tzw. danych teledetekcyjnych, czyli takich, które pozyskuje się zdalnie, to znaczy bez bezpośredniego kontaktu między badanym obiektem a przyrządem, który go bada. Dane uzyskane tą drogą pozwalają oceniać wilgotność gleb i monitorować stan terenów zagrożonych wysychaniem i stepowieniem, badać chmury, stan lodowców i czap śnieżnych na powierzchni Ziemi, sprawdzać zdrowotność upraw różnych roślin i wykrywać ewentualne pojawy chorób albo szkodników takich, jak korniki,… Dzięki teledetekcji można też poszukiwać źródeł gorących wód podziemnych, sporządzać mapy topograficzne albo obrazować miejskie wyspy ciepła, co jest ważne w planowaniu przestrzennym. 


Gdy spływają do mnie dane z rozmaitych czujników, czyli sensorów służących do teledetekcji, edytuję je w specjalnych programach komputerowych. W ten sposób mogę usuwać zniekształcenia i zakłócenia, które pojawiają się na obrazach np. w wyniku ruchu sensorów, zakłóceń wysyłanej wiązki czy też przesłaniania promieniowania odbijającego się od badanych obiektów. Rozpoznaję obiekty znajdujące się na zdjęciach satelitarnych czy lotniczych, usuwam też zniekształcenia i nieostrości, i podkreślam zauważone krawędzie, żeby uzyskać obrazy jak najwierniej odwzorowujące obiekty znajdujące się na powierzchni Ziemi, co pozwala np. lepiej zorientować się w układzie ulic konkretnej miejscowości, a niekiedy jest istotne np. dla wywiadu wojskowego. 
Oprócz tego przygotowuję analizy pokazujące np. zmiany wilgotności, temperatury czy pokrywy śnieżnej na danym obszarze w określonym czasie. Raporty i mapy sporządzam na podstawie zdjęć satelitarnych, lotniczych, wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne oraz danych pozyskanych podczas lotniczego skaningu laserowego. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać satelity teledetekcyjne krążące nad Ziemią, takie jak NOAA, LANDSAT, SPOT, IKONOS, QuickBird. Muszę też wiedzieć, jakiego rodzaju dane można z nich pozyskać, jakiej są jakości i do czego można je wykorzystywać. Muszę potrafić gromadzić, przetwarzać i analizować dane teledetekcyjne oraz wektorowe i rastrowe. 


Muszę potrafić posługiwać się programami komputerowymi służącymi do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych teledetekcyjnych, takimi jak ERDAS, PCI, ENVI, ArcGIS, QGIS, SAGA. Muszę znać języki programowania, np. C++, R, Python, oraz potrafić wykorzystywać w pracy chmury obliczeniowe. 
Muszę znać algorytmy geoprocesingu, czyli wiedzieć, jak łączyć dane różnych typów: rastrowe, wektorowe, chmury punktów, sprawnie je przetwarzać i analizować, potrzebuję więc bardzo dobrej znajomości matematyki i informatyki. 
Muszę dobrze znać język angielski, żeby móc czytać anglojęzyczną literaturę branżową, posługiwać się programami komputerowymi mającymi interfejs w tym języku, uczestniczyć w zagranicznych kursach i szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje oraz znaleźć dobrą pracę za granicą. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • dokładność,
  • umiejętność działania pod presją czasu,
  • odporność na stres,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność analitycznego myślenia

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w instytucjach naukowych, w wojsku, w firmach zajmujących się geoprocesingiem i teledetekcją. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi na rzecz różnych podmiotów. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.