Zdjęcie zawodu
W. męska

Elektroenergetyczka pomiarów i zabezpieczeń

Przeprowadzam pomiary elektryczne, dzięki którym można ocenić, czy instalacje i urządzenia elektroenergetyczne poprawnie działają.

Elektroenergetyczka pomiarów i zabezpieczeń

Przeprowadzam pomiary elektryczne, dzięki którym można ocenić, czy instalacje i urządzenia elektroenergetyczne poprawnie działają.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo codziennie może zdarzyć się coś nieoczekiwanego. Czekają na mnie wyzwania, nie ma miejsca na nudę. Wiem, że to, czym się zajmuję, jest potrzebne, żeby wszyscy mogli bez przeszkód korzystać z energii elektrycznej. Ta świadomość sprawia mi wiele satysfakcji.

Czym się zajmuję?

Wykonuję pomiary elektryczne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Sprawdzam, czy działają tak, jak powinny. Chodzi o urządzenia do produkcji, przetwarzania, przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, takie jak generatory, transformatory, bezpieczniki, linie kablowe, silniki, prostowniki. Muszą sprawnie działać w różnych, często niekorzystnych warunkach, przy wysokiej lub niskiej wilgotności, w chłodzie i upale, przy dużym zapyleniu. 


Dbam, żeby te maszyny, sieci i systemy zabezpieczeń były sprawne i działały zgodnie z obowiązującymi normami, dlatego codziennie monitoruję ich stan, okresowo przeprowadzam niezbędne konserwacje tych urządzeń oraz usuwam ewentualne usterki. Do tego sprawdzam stan sprzętu kontrolno-pomiarowego i zabezpieczeń elementów systemu przed dostępem osób niepowołanych. Oprócz tego zajmuję się też badaniem działania silników niskiego i średniego napięcia. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na budowie i działaniu urządzeń, instalacji i sieci, którymi się zajmuję. Muszę wiedzieć, jak należy przeprowadzać konserwacje, remonty, naprawy. Muszę potrafić we właściwy sposób wykonywać pomiary elektryczne i interpretować ich wyniki. Muszę wiedzieć, jak ustawiać parametry urządzeń, instalacji i sieci, aby przestrzegać zasad racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. 


Podczas pracy zajmuję się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, muszę więc posiadać odpowiednie uprawnienia SEP. 
Muszę znać i stosować w praktyce prawa fizyki dotyczące prądu stałego i zmiennego oraz wiedzieć, jakie materiały są używane do tworzenia sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Muszę potrafić rozpoznawać typy obwodów elektrycznych, symbole używane na schematach i rysunkach technicznych, obliczać natężenie i napięcie prądu w danym obwodzie. 
Muszę znać ustawę Prawo energetyczne, rozporządzenia dotyczące przepisów BHP obowiązujących osoby pracujące przy urządzeniach energetycznych, przepisy ochrony środowiska i ergonomii pracy. Muszę znać zasady postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń bezpieczeństwa urządzeń elektroenergetycznych. 
Jeśli mam zajmować się wykonywaniem pomiarów i naprawą urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w oddalonych od siebie punktach, muszę mieć prawo jazdy, żeby móc szybko docierać do tych miejsc. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • sumienność,
  • opanowanie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w najróżniejszych firmach z branży energetycznej. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.