Zdjęcie zawodu
W. męska

Analityczka telemetrii

Analizuję dane pozyskiwane z różnego typu czujników telemetrycznych, czyli zdalnych.

Analityczka telemetrii

Analizuję dane pozyskiwane z różnego typu czujników telemetrycznych, czyli zdalnych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo moje zdolności analityczne pozwalają usprawnić działanie firmy, w której jestem zatrudniony. Szukanie nowych sposobów przetwarzania, sortowania i prezentacji zgromadzonych danych sprawia mi wiele satysfakcji.

Czym się zajmuję?

Pozyskuję, gromadzę, opracowuję, przetwarzam, analizuję i na różne sposoby przedstawiam dane dostarczane przez systemy telemetryczne, czyli zbiory czujników, które mierzą jakieś parametry, a zebrane dane przesyłają do oddalonej centrali, gdzie mogę je analizować. Mogą to być dane dotyczące zużycia wody, gazu, ciepła, prądu w budynkach mieszkalnych, przestrzeniach biurowych albo halach przemysłowych. Telemetrycznie można też monitorować poziom wody w studniach, rzekach, ujęciach wody oraz sterować przepompowniami wody i oczyszczalniami ścieków, kontrolować temperaturę elementów w rozdzielniach elektrycznych, określać aktualną pozycję kontenerów i pojazdów, np. samochodów dostawczych, a nawet sprawdzać kto, co i jak długo ogląda na swoim telewizorze albo komputerze. Raporty, które dostarczam moim przełożonym, pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji, wpływających na funkcjonowanie firmy, instytucji, przedsiębiorstwa. 


W oparciu o analizowane przeze mnie strumienie i zbiory danych mogę proponować rozwiązania racjonalizatorskie albo ulepszenia trybu pracy dające konkretne oszczędności, podniesienie wydajności, a w konsekwencji wzrost zysków. Mogę na przykład optymalizować trasy kurierów albo samochodów dostawczych tak, aby jak najszybciej docierali do odbiorców przy jak najmniejszym zużyciu paliwa. Sugerować zmiany ramówki telewizyjnej, by zwiększyć wpływy z reklam albo zwracać uwagę na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody w przedsiębiorstwie, np. gdy pracownicy zostawiają włączone światło w pomieszczeniach, w których nikogo nie ma, albo myją naczynia ręcznie zamiast korzystać ze zmywarki. 


Co powinnam umieć? 

Muszę sprawnie posługiwać się bazami danych gromadzącymi dane z systemów telemetrycznych oraz opracowywać te dane i prezentować je w postaci wykresów, tabel, arkuszy czy prezentacji multimedialnych. Muszę potrafić posługiwać się przydatnymi językami programowania i znać się na obsłudze narzędzi służących do analizy danych. 


Muszę bardzo dobrze znać matematykę i statystykę, potrafić tworzyć formuły matematyczne potrzebne do szukania zależności między zmiennymi, tworzyć modele opisujące zależności między różnymi typami danych i metody ich analizy, takie jak data mining, business intelligence, statystyki opisowe. Powinnam umieć w czytelny sposób przedstawiać wyniki analizy zgromadzonych danych i rekomendacje potrzebnych działań. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dobra pamięć,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • kreatywność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • odpowiedzialność,
  • systematyczność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach, instytucjach i przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się systemy telemetryczne. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.