Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się naprawianiem i montowaniem

W tej pracy dużo czasu poświęca się na konstruowanie lub instalowanie przedmiotów lub urządzeń, konserwowanie ich i naprawianie występujących w nich usterek.